Vicepremiérka Remišová: Dobrá správa pre Slovensko - z eurofondov sme v roku 2020 zachránili stovky miliónov eur!


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Dobrá správa pre Slovensko -  z eurofondov sme v roku 2020 zachránili stovky miliónov eur!
Nový prístup k riadeniu eurofondov prináša výsledky. Vicepremiérke Veronike Remišovej sa podarilo zvrátiť trend, kedy predchádzajúce vlády nedokázali vyčerpať eurofondy a stovky miliónov eur, ktoré mohlo Slovensko využiť, nenávratne prepadli. Vďaka krízovému riadeniu eurofondov sa v tomto roku podarilo zachrániť stovky miliónov eur. 
 
„Pred voľbami som ľudom sľúbila, že dám do poriadku eurofondy, aby sa využívali čo najlepšie na rozvoj našich miest, regiónov, na pracovné miesta a kvalitný život ľudí. Ako jednu zo svojich misií som si, okrem boja proti korupcii, dala záväzok zachrániť pre Slovensko každé jedno euro z eurofondov. A dnes tieto sľuby plním,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová. „Za deväť mesiacov sa nám z eurofondov podarilo zachrániť stovky miliónov eur, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou prepadli pre neschopnosť bývalej vlády,“ zdôraznila. 

K 21. marcu, kedy nastúpila po voľbách nová vláda, malo Slovensko vyčerpanú len necelú tretinu z 15,3 miliardy eur, ktoré sme dostali na programové obdobie 2014 – 2020.  „Podľa pravidiel daných Európskou komisiou je každý rok potrebné vyčerpať určitú sumu. Ak sa to nestihne, o tieto peniaze nenávratne prídeme. Takto Slovensko stratilo od roku 2007 už vyše pol miliardy eur,“ upozornila ministerka. „V roku 2020 má Slovensko vyčerpať 855 miliónov eur. Koncom marca, keď nastupovala naša vláda, však bolo vyčerpaných len 65 miliónov, teda iba okolo 7 percent. Pred nami stála veľká úloha – spraviť všetko preto, aby sme zvyšných 790 miliónov stihli do konca roka vyčerpať. V čase krízy a mimoriadnej situácie, keď všetky procesy stáli, to bola takmer nesplniteľná úloha.“

Remišovej ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, ktoré má na starosti koordináciu eurofondov,  preto okamžite prijalo razantné opatrenia. „Zaviedli sme krízový manažment v riadení eurofondov a problematické oblasti sme riešili priamo s Európskou komisiou. Zároveň sme začali zásadne zjednodušovať pravidlá a odbúravať byrokraciu,“ vymenovala. 

Ako dobrý príklad vicepremiérka uviedla regionálny program IROP. Ten bol pôvodne pod ministerstvom pôdohospodárstva, s ktorým sa spájajú najväčšie korupčné kauzy bývalej vlády ako napríklad kauza Dobytkár. Vicepremiérka Remišová na korupciu na ministerstve pôdohospodárstva v minulosti intenzívne upozorňovala, dnes už mnohé zo zistení rieši polícia. Od 1. októbra 2020 prešiel program IROP priamo pod riadenie MIRRI SR. „K 1. októbru z neho zostávalo nevyčerpaných ešte 109 miliónov eur,  a z  cezhraničných programov to bolo ďalších 11 miliónov eur. Mali sme na to necelé 3 mesiace, no vďaka krízovému manažmentu a efektívnym opatreniam dnes môžem oznámiť, že aj v týchto najproblematickejších programoch budeme mať vyčerpané peniaze do posledného centu a neprídeme ani o jediné euro. Je to o to dôležitejšie, že z regionálneho programu sa financuje zdravotníctvo v regiónoch, cesty, cyklotrasy, školy, teda to, čo ľudia najviac pociťujú na kvalite života,“ zdôraznila ministerka.

Remišová uviedla, že napriek koronakríze a veľmi zložitým podmienkam sa podarilo kompetentným a efektívnym riadením eurofondov zvrátiť zlý trend, ktorý bol dedičstvom predchádzajúcich vlád. V tomto roku sa tak podarí vyčerpať 855 miliónov eur, iba s malými stratami v Operačnom programe Rybné hospodárstvo, ktorý počas siedmych rokov pod ministerstvom pôdohospodárstva sprevádzali zle manažované výzvy. Aj tam však prebiehajú rokovania s Európskou komisiou. 

„Som nesmierne rada, že sme zachránili peniaze pre Slovensko a v eurofondoch budeme robiť poriadky aj naďalej. Mojím cieľom je, aby eurofondy boli transparentné, bez korupcie, a aby slúžili ľuďom,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Čerpanie IROP po mesiacoch 2020

Eurofondy2020
Skočiť na hlavné menu