Vicepremiérka Remišová: Do septembra majú ministerstvá lehotu, aby posúdili svoju schopnosť čerpať eurofondy do konca roka 2023


Dátum: 23.06.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Do septembra majú ministerstvá lehotu, aby posúdili svoju schopnosť čerpať eurofondy do konca roka 2023
Do konca septembra musia ministerstvá posúdiť svoju schopnosť vyčerpať eurofondy za programové obdobie 2014 - 2020 do konca roka 2023. Ak ministerstvá ako riadiace orgány zistia, že prostriedky nestihnú vyčerpať, musia vláde navrhnúť realokáciu do iných oblastí v rámci operačných programov.

„Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja bude dohliadať na túto povinnosť. Zároveň, ako sankciu za nedostatočné čerpanie, bude MIRRI SR navrhovať zníženie alokácií zle čerpajúcim rezortom na nové programové obdobie 2021 - 2027,“ uviedla po rokovaní vlády vicepremiérka Veronika Remišová. Na dnešnom rokovaní vlády predkladali rezorty správu o stave čerpania vo svojich programoch.

Za čerpanie eurofondov sú na základe európskej legislatívy zodpovedné jednotlivé ministerstvá ako riadiace orgány. Je ich úlohou zabezpečiť, aby boli zdroje čerpané efektívne. Predchádzajúca vláda čerpala k marcu 2020 eurofondy veľmi slabo, len na úrovni necelých 30%. Preto, aby sa situácia zmenila, pripravilo MIRRI SR už 5 balíkov zjednodušení eurofondových procesov a zjednotilo pravidlá verejného obstarávania, ktoré zrýchľujú čerpanie. Už minulý rok sa vďaka tomu podarilo dosiahnuť, že žiadne peniaze z hlavných programov neprepadli. Z desiatich operačných programov má minimálne alokácie na tento rok v júni splnených už 5 programov. Tento rok má však vláda ambíciu čerpanie oproti pôvodným plánom zrýchliť, aby sa zmenšil tlak na rezorty v rokoch 2022 a 2023.

 „V rámci transparentnej komunikácie a krízového manažmentu sme zaviedli mesačné informovanie vlády o čerpaní. Verejnosť tak má tiež prehľad, ktoré rezorty čerpajú dobre a ktoré nie,“ uviedla po rokovaní ministerka Remišová. „Stále existuje priestor na to, aby v tomto roku bolo vyčerpaných viac ako 2 miliardy eur. Ministerstvá potrebujú zavedené zjednodušenia premietnuť do svojich denných aktivít,“ povedala Remišová. „Pri nástupe do funkcie som sľúbila, že eurofondy upraceme, budú bez korupcie a budeme ich čerpať efektívne. Je to ďalej moja veľká priorita,“ dodala ministerka.

Skočiť na hlavné menu