Vicepremiérka Remišová: Budujeme dobré vzťahy so susedmi - na projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom pôjde z nového programu Interreg 161 miliónov eur


Dátum: 09.11.2022

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Budujeme dobré vzťahy so susedmi - na projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom pôjde z nového programu Interreg 161 miliónov eur
Dobré vzťahy a spolupráca so susedmi sú pre Slovensko prioritou. Európska komisia schválila ďalší program cezhraničnej spolupráce na nové programové obdobie. Z rozpočtu programu Interreg Maďarsko – Slovensko vo výške 161 miliónov eur podporíme projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v pohraničí a zlepšia susedskú spoluprácu medzi ľuďmi na oboch stranách hranice.
 
„Eurofondové programy Interreg sú veľmi užitočným a osvedčeným nástrojom, ktorého cieľom je zlepšovať a upevňovať susedské vzťahy Slovenska s okolitými krajinami. Prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom bude vyhlásená už začiatkom budúceho roka a podporíme z nej projekty na ochranu prírodného bohatstva v pohraničí a zelené riešenia, ktoré zmiernia dopady klimatickej zmeny. Ďalšie výzvy zas pomôžu spoločnému rozvoju nášho kultúrneho a historického dedičstva. Ľudia na oboch stránach hranice majú po generácie spoločné dejiny, tradície, kultúru a aj zodpovednosť za ich uchovanie pre budúce generácie. Práve tomu pomôžu aj financie zo 161-miliónového rozpočtu programu Interreg. Našim cieľom je podporiť všetky kvalitné projekty, ktoré zlepšia život v pohraničí a pomôžu ľuďom,” uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
 
Cieľom programu Interreg HU – SK je vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov.
 
Pre programové obdobie 2021 – 2027 sú určené tri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom:
  1. Zelená spolupráca
  2. Sociálna spolupráca
  3. Inštitucionálna spolupráca
 
„Program Interreg s Maďarskom pomáha spájať ľudí v pohraničí a budovať dobré vzťahy s našimi susedmi, bez ktorých nie je možné rozvíjať porozumenie a spoluprácu ani na medzinárodnej úrovni. Symbolickým potvrdením tejto dôležitej úlohy programu sú štyri mosty, ktoré sa už budujú vďaka podpore z programu. Mosty do budúcna výrazne uľahčia život miestnym obyvateľom, podporia aj miestnu ekonomiku a rozvoj turizmu,“ dodala ministerka Remišová.
 
Konkrétne sa aktuálne stavajú tri cestné mosty, a to medzi obcami Chľaba na slovenskej strane a Ipolydamásd na maďarskej strane, tiež medzi obcami Ipeľské predmostie a Drégelypalánk a medzi Vrbovkou a Őrhalomom. Štvrtým bude cyklomost medzi Dobrohošťou a Dunakiliti.
 
Do programového územia Interreg HU - SK, patrí na slovenskej strane päť krajov: bratislavský, trnavský, nitriansky, banskobystrický a košický. Na maďarskej strane pozostáva zo žúp Budapešť, Pešť, Komárom - Esztergom, Győr – Moson - Sopron, Borsod – Abaúj - Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár - Bereg.
 
Interreg HU – SK je po programe spolupráce s Českom a Poľskom už tretím programom, ktorý nám schválila Európska komisia. Zároveň bol schválený aj program NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina a posledný sa očakáva Interreg Slovensko - Rakúsko.
 
 
V programovom období 2014 – 2020 sa vďaka cezhraničnej spolupráci Slovenska a Maďarska zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 165 väčších projektov a 274 mikroprojektov.
 
Unikátny príklad spolupráce v zdravotníctve priniesol projekt RoRehab venovaný rehabilitácii pacientov po mozgovej príhode. Zapojené zdravotnícke zariadenia získali robotické prístroje na tento typ rehabilitácie.
 
Vďaka ďalšiemu projektu – Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov – sa v pohraničí obnovia historické vodné mlyny na Dunaji.
 
Zaujímavý je tiež projekt WINE_LAB venovaný podpore zamestnanosti a rozvoju podnikania vo vinohradníctve v Mužle a v Kesztölci.

Skočiť na hlavné menu