Vicepremiérka Remišová a komisárka Ferreira navštívili hornú Nitru


Dátum: 28.06.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová a komisárka Ferreira navštívili hornú Nitru
Budúcnosť uhoľného regiónu musí byť zelená a zdravá,

Vo Fonde na spravodlivú transformáciu bude mať Slovensko 459 miliónov eur

 
Na zdravej budúcnosti hornej Nitry nám záleží. Vicepremiérka Veronika Remišová dnes spolu s eurokomisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreira navštívila región, v ktorom sa do roku 2023 skončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia. Ekonomické a sociálne zmeny pomôže ľuďom na hornej Nitre zvládnuť podpora z európskeho Fondu na spravodlivú transformáciu, z ktorého Slovensko dostane 459 miliónov eur.

„Ťažba uhlia viedla na hornej Nitre k vážnym dôsledkom na životnom prostredí aj v sociálnej situácii. Ľudia sa však môžu spoľahnúť na našu pomoc. Horná Nitra bude oprávnená čerpať výraznú podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu, z ktorého bude mať Slovensko až 459 miliónov eur. Z týchto peňazí budeme podporovať tvorbu nových pracovných miest, rozvoj infraštruktúry aj revitalizáciu životného prostredia. Ľudia, ktorí dlhé roky tvrdo pracovali v baniach a ich rodiny žili a žijú v znečistenom prostredí si zaslúžia, aby im štát pomohol zásadné zmeny dobre zvládnuť.

Budúcnosť hornej Nitry musí byť zelená a zdravá,“
vyhlásila ministerka Remišová.
S cieľom vytvoriť s predstihom zásobník projektov vicepremiérka vyhlásila prednedávnom  online výzvu na zber projektových zámerov pre podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu. V rámci prvého kola bolo predložených 349 projektových zámerov, z toho pre hornú Nitru bolo 147 zámerov.  Región ma vysoký potenciál zníženia emisií (1,5 milióna ton ročne) a  po ťažbe potrebuje revitalizovať svoje územie, sanovať environmentálne záťaže a zlepšiť kvalitu životného prostredia, napríklad pokiaľ ide o rieku Nitra. 
“Verím, že aj vďaka týmto peniazom a dobrým projektom, ktoré ľudia a inštitúcie tohto regiónu pripravili, sa kvalita života obyvateľov hornej Nitry významne zvýši. Je to náš spoločný cieľ,” uviedla Remišová.
Vicepremiérka si s eurokomisárkou prezreli aj odkalisko, ktoré slúžilo na uskladňovanie popola z uhoľnej elektrárne. Práve na bývalých odkaliskách na hornej Nitre by po revitalizácii mohol vzniknúť najväčší fotovoltaický park s výkonom až 80 MW.

“Odkalisko sa dnes už na pôvodný účel nevyužíva. Je to znečistené územie a nedá sa využiť  napríklad na poľnohospodársku výrobu. Takýto typ územia sa však dá ideálne využiť na priemyselnú alebo energetickú činnosť. Priemyselne parky sa musia prioritne budovať v nevyužívaných priemyselných areáloch,  aby sa pre ne zbytočne nemusela zaberať drahocenná poľnohospodárska pôda,” podotkla vicepremiérka.
Doteraz predložené transformačné projekty pre hornú Nitru majú potenciál vytvoriť 3 400 nových pracovných miest. Ide o projekty, ktoré plnia ciele pilierov Plánu spravodlivej transformácie, ktorými sú:
  • Hospodárska diverzifikácia
  • Udržateľné životné prostredie
  • Kvalita života a sociálna infraštruktúra.
V pilieri hospodárskej diverzifikácie projektové zámery vytvoria pracovné miesta napríklad v oblasti agro-potravinárskeho sektora, s ktorým sú už na hornej Nitre transformačné skúsenosti. Ďalej sú to nové príležitosti v strojárskej produkcii, kde je možné využiť aj skúsenosti a zručnosti súčasných zamestnancov baní.
Významný potenciál pre tvorbu nových pracovných miest ukazuje aj pilier udržateľného životného prostredia, v rámci ktorého sú predložené projekty zamerané na čistú energiu – využitie vodíka, revitalizáciaa využitie znečistených území a projekty z oblasti obehového hospodárstva.
Pilier Kvalita života a sociálna infraštruktúra obsahuje projektové zámery zlepšujúce sociálnu a zdravotnú infraštruktúru, liečbu a rehabilitáciu onkologických pacientov a pacientov s respiračnými ochoreniami. Do tohto piliera patria taktiež zámery na budovanie vzdelávacích a inovačných centier, ktoré zvýšia atraktívnosť pracovných príležitostí pre mladú generáciu.
„S cieľom urýchliť prípravu kľúčových projektov financovaných z nového Operačného programu Slovensko vyhlásime už v tomto programovom období výzvu zameranú na podporu predprojektovej prípravy. Jej cieľom je poskytnúť finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie investičných projektov, ktoré budú v programovom období 2021-2027 financované už z nových eurofondov. Horná Nitra má potenciál stať sa vďaka týmto investíciám úspešným, životaschopným a zdravým regiónom,” uviedla vicepremiérka Remišová.

 „Okrem prípravy Plánu na spravodlivú transformáciu sme už vlani na hornej Nitre rozbehli veľké projekty za takmer 55 miliónov €. Pomáhame malým a stredným podnikom, preškoľujeme baníkov a podporujeme pracovné miesta, začína sa budovať obchvat mesta Prievidza a ďalšie projekty cestnej infraštruktúry,“ vymenovala ministerka investícií.

Komisárka Ferreira prišla na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie podpredsedníčky vlády. Pred výjazdom na hornú Nitru sa stretli ráno v Bratislave na rokovaní s predsedom vlády Eduardom Hegerom. Hovorili o Pláne obnovy, o nových eurofondoch na roky 2021 – 2027 ako aj o opatreniach na dočerpanie prostriedkov z aktuálneho programového obdobia. Vicepremiérka informovala  o piatom balíčku na zjednodušenie eurofondov s tým, že antibyrokratické opatrenia výrazne urýchľujú čerpanie eurofondov. Už polovica operačných programov má v júni splnený minimálny limit čerpania pre tento rok, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazný posun  v efektivite využívania eurofondov.
 

Budúcnosť uhoľného regiónu musí byť zelená a zdravá
Vo Fonde na spravodlivú transformáciu bude mať Slovensko 459 miliónov eur
 
Nováky, 28. jún 2021 – Na zdravej budúcnosti hornej Nitry nám záleží. Vicepremiérka Veronika Remišová dnes spolu s eurokomisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreira navštívila región, v ktorom sa do roku 2023 skončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia. Ekonomické a sociálne zmeny pomôže ľuďom na hornej Nitre zvládnuť podpora z európskeho Fondu na spravodlivú transformáciu, z ktorého Slovensko dostane 459 miliónov eur.
„Ťažba uhlia viedla na hornej Nitre k vážnym dôsledkom na životnom prostredí aj v sociálnej situácii. Ľudia sa však môžu spoľahnúť na našu pomoc. Horná Nitra bude oprávnená čerpať výraznú podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu, z ktorého bude mať Slovensko až 459 miliónov eur. Z týchto peňazí budeme podporovať tvorbu nových pracovných miest, rozvoj infraštruktúry aj revitalizáciu životného prostredia. Ľudia, ktorí dlhé roky tvrdo pracovali v baniach a ich rodiny žili a žijú v znečistenom prostredí si zaslúžia, aby im štát pomohol zásadné zmeny dobre zvládnuť. Budúcnosť hornej Nitry musí byť zelená a zdravá,“ vyhlásila ministerka Remišová.
S cieľom vytvoriť s predstihom zásobník projektov vicepremiérka vyhlásila prednedávnom  online výzvu na zber projektových zámerov pre podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu. V rámci prvého kola bolo predložených 349 projektových zámerov, z toho pre hornú Nitru bolo 147 zámerov.  Región ma vysoký potenciál zníženia emisií (1,5 milióna ton ročne) a  po ťažbe potrebuje revitalizovať svoje územie, sanovať environmentálne záťaže a zlepšiť kvalitu životného prostredia, napríklad pokiaľ ide o rieku Nitra. 
“Verím, že aj vďaka týmto peniazom a dobrým projektom, ktoré ľudia a inštitúcie tohto regiónu pripravili, sa kvalita života obyvateľov hornej Nitry významne zvýši. Je to náš spoločný cieľ,” uviedla Remišová.
Vicepremiérka si s eurokomisárkou prezreli aj odkalisko, ktoré slúžilo na uskladňovanie popola z uhoľnej elektrárne. Práve na bývalých odkaliskách na hornej Nitre by po revitalizácii mohol vzniknúť najväčší fotovoltaický park s výkonom až 80 MW.
“Odkalisko sa dnes už na pôvodný účel nevyužíva. Je to znečistené územie a nedá sa využiť  napríklad na poľnohospodársku výrobu. Takýto typ územia sa však dá ideálne využiť na priemyselnú alebo energetickú činnosť. Priemyselne parky sa musia prioritne budovať v nevyužívaných priemyselných areáloch,  aby sa pre ne zbytočne nemusela zaberať drahocenná poľnohospodárska pôda,” podotkla vicepremiérka.
Doteraz predložené transformačné projekty pre hornú Nitru majú potenciál vytvoriť 3 400 nových pracovných miest. Ide o projekty, ktoré plnia ciele pilierov Plánu spravodlivej transformácie, ktorými sú:
  • Hospodárska diverzifikácia
  • Udržateľné životné prostredie
  • Kvalita života a sociálna infraštruktúra.
V pilieri hospodárskej diverzifikácie projektové zámery vytvoria pracovné miesta napríklad v oblasti agro-potravinárskeho sektora, s ktorým sú už na hornej Nitre transformačné skúsenosti. Ďalej sú to nové príležitosti v strojárskej produkcii, kde je možné využiť aj skúsenosti a zručnosti súčasných zamestnancov baní.
Významný potenciál pre tvorbu nových pracovných miest ukazuje aj pilier udržateľného životného prostredia, v rámci ktorého sú predložené projekty zamerané na čistú energiu – využitie vodíka, revitalizáciaa využitie znečistených území a projekty z oblasti obehového hospodárstva.
Pilier Kvalita života a sociálna infraštruktúra obsahuje projektové zámery zlepšujúce sociálnu a zdravotnú infraštruktúru, liečbu a rehabilitáciu onkologických pacientov a pacientov s respiračnými ochoreniami. Do tohto piliera patria taktiež zámery na budovanie vzdelávacích a inovačných centier, ktoré zvýšia atraktívnosť pracovných príležitostí pre mladú generáciu.
„S cieľom urýchliť prípravu kľúčových projektov financovaných z nového Operačného programu Slovensko vyhlásime už v tomto programovom období výzvu zameranú na podporu predprojektovej prípravy. Jej cieľom je poskytnúť finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie investičných projektov, ktoré budú v programovom období 2021-2027 financované už z nových eurofondov. Horná Nitra má potenciál stať sa vďaka týmto investíciám úspešným, životaschopným a zdravým regiónom,” uviedla vicepremiérka Remišová.
 „Okrem prípravy Plánu na spravodlivú transformáciu sme už vlani na hornej Nitre rozbehli veľké projekty za takmer 55 miliónov €. Pomáhame malým a stredným podnikom, preškoľujeme baníkov a podporujeme pracovné miesta, začína sa budovať obchvat mesta Prievidza a ďalšie projekty cestnej infraštruktúry,“ vymenovala ministerka investícií.
Komisárka Ferreira prišla na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie podpredsedníčky vlády. Pred výjazdom na hornú Nitru sa stretli ráno v Bratislave na rokovaní s predsedom vlády Eduardom Hegerom. Hovorili o Pláne obnovy, o nových eurofondoch na roky 2021 – 2027 ako aj o opatreniach na dočerpanie prostriedkov z aktuálneho programového obdobia. Vicepremiérka informovala  o piatom balíčku na zjednodušenie eurofondov s tým, že antibyrokratické opatrenia výrazne urýchľujú čerpanie eurofondov. Už polovica operačných programov má v júni splnený minimálny limit čerpania pre tento rok, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazný posun  v efektivite využívania eurofondov.
 
 
Skočiť na hlavné menu