Viac ako 453 miliónov eur pre Slovensko a Francúzsko na vyrovnanie sa so sociálnymi a ekonomickými dôsledkami koronakrízy


Dátum: 14.06.2021

Obrázok k aktualite Viac ako 453 miliónov eur pre Slovensko a Francúzsko na vyrovnanie sa so sociálnymi a ekonomickými dôsledkami koronakrízy

Európska komisia schválila úpravu piatich operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) pre Slovensko a Francúzsko v rámci plánu REACT-EU, čím ich navýšila o celkovo viac ako 453 miliónov eur. Tieto úpravy operačných programov pomôžu krajinám vyrovnať sa s dôsledkami pandémie koronavírusu, položia základy pre zelenú a digitálnu obnovu a podporia tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti.

Na Slovensku pomôže navýšenie operačného programu „Efektívna verejná správa“ o 85,3 milióna eur zmenšiť tlak na zdravotný systém krajiny. Pre 62 000 doktorov, zdravotných sestier a iných pracovníkov v prvej línii to znamená kompenzáciu za prácu nad rámec štandardných hodín počas pandémie. V ďalšom kroku Slovensko plánuje rozdeliť finančné prostriedky ESF na vybudovanie odolnosti verejnej správy v reakcii na pandemické opatrenia. REACT-EU je súčasťou NextGenerationEU a ponúka ďalšie finančné krytie pre programy politiky súdržnosti vo výške 50,6 miliardy eur (v bežných cenách) počas rokov 2021 a 2022. Opatrenia sú zamerané na podporu odolnosti pracovného trhu, pracovných miest, MSP a rodín s nízkym príjmom, ako aj na položenie nadčasových základov pre zelené a digitálne zmeny a udržateľnú sociálno-ekonomickú obnovu.
 
 


Skočiť na hlavné menu