Veronika Remišová: Pri digitalizácii Slovensko zaostáva. Zmení to päť princípov pre transparentné a efektívne IT


Dátum: 14.10.2020

Obrázok k aktualite Veronika Remišová: Pri digitalizácii Slovensko zaostáva. Zmení to päť  princípov pre transparentné a efektívne IT
Bratislava, 14. októbra 2020 - Pri digitalizácii Slovensko zaostáva. Skonštatoval to posledný Odpočet plnenia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Vicepremiérka Veronika Remišová preto presadila Päť princípov pre transparentné a efektívne IT, systémové riešenie pre najväčšie „choroby“ IT v štátnych službách.

„Nevyhovujúci stav digitalizácie je výsledkom aj minimálnej snahy nastaviť jasné systémové a transparentné pravidlá pri IT oblasti. To chceme zmeniť. Preto predkladáme aj Päť princípov pre transparentné a efektívne IT,“ vysvetľuje vicepremiérka Veronika Remišová. Pričom podľa jej slov päť princípov je jasným zrozumiteľným návodom ako predchádzať mnohým problémom, ktoré dusili štátne IT.
Predložený materiál je tvorený piatimi základnými princípmi riadenia projektov, ktorá sa financujú z verejných zdrojov či zdrojov Európskej únie.  Každý jeden princíp predstavuje odpoveď na doterajšiu netransparentnú a neefektívnu realizáciu IT projektov.
Hneď na prvom mieste pätica stanovuje princíp, aby štát mal dostatočné interné odborné kapacity na riadenie IT projektov. Iným slovami, ak je IT riešenie dodané externou spoločnosťou, musí byť štát schopný riadiť dodaný produkt a nesmie byť závislý na dodávateľovi.  Zvýšiť nezávislosť štátu na dodávateľovi má aj prenos duševného vlastníctva na štát.
„Je nemysliteľné aby štát zaplatil za vyvinutie IT projektu a následne nevlastnil duševné práva, ktoré ostávajú dodávateľovi. Takýto stav totiž len maximalizuje závislosť štátu na dodávateľovi. Ak to veľmi preženiem, je to ako keby ste si dali stavebnou firmou prerobiť byt a zároveň sa zaviazali, že akékoľvek ďalšie zmeny u vás doma bude realizovať tá istá firma,“ pokračuje vicepremiérka.
Ďalšie tri princípy riadenie IT projektov zvyšujú nároky na transparentnosť pri verejnom obstarávaní či pri riadení projektových činností. A v neposlednom rade zvyšujú mieru sprístupňovania výsledkov a výstupov IT projektov. Ministerstvo informatizácie pre jednoduché uplatňovanie týchto princípov pripravilo vzorové zmluvy, ktoré štátnym inštitúciám pomôžu s uplatňovaním týchto princípov.

Skočiť na hlavné menu