Verejná konzultácia - rozvoj vidieka


Dátum: 22.01.2018

Obrázok k aktualite Verejná konzultácia -  rozvoj vidieka
Dnes začína verejná konzultácia, v ktorej môžu občania a zainteresované strany vyjadriť svoje názory a skúsenosti na fungovanie  programov rozvoja vidieka realizovaných v období 2007 až 2013. Hlavným cieľom je získať celkový obraz o silných a slabých stránkach politiky rozvoja vidieka v kontexte príprav na zjednodušenie a modernizáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).
 
Zozbierané názory sa využijú pri tvorbe legislatívnych návrhov v nadväznosti na novembrové Oznámenie o budúcnosti poľnohospodárstva a potravín. Politika rozvoja vidieka pomáha vidieckym oblastiam EÚ zvládať široké spektrum hospodárskych a environmentálnych výziev modernej doby.
 
V období 2007 - 2013 mal rozvoj vidieka k dispozícii rozpočet vo výške 98 miliárd eur, na obdobie 2014 – 2020 je to o 2 miliardy eur viac. Spolufinancované projekty môžu zahŕňať podporu malých podnikov vo vidieckych oblastiach, investície do agroturistiky či odbornú prípravu mladých poľnohospodárov.
 
Prispievať do verejnej konzultácie môžete do 20 . apríla 2018.
Viac informácií: https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_en
 
 
Skočiť na hlavné menu