Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti


Dátum: 19.01.2018

Obrázok k aktualite Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti
Európska komisia dňa 10. 1. 2018 otvorila dlho očakávanú verejnú konzultáciu k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ a jej fondom po roku 2020. Konzultácia je otvorená pre všetkých občanov a subjekty zapojené do prípravy a realizácie politiky súdržnosti EÚ, vrátane prijímateľov pomoci z fondov EÚ, ako sú národné, regionálne a miestne orgány, mimovládne organizácie, akademické inštitúcie, občianska spoločnosť a súkromné podniky.
Verejná konzultácia má formu dotazníka , prostredníctvom ktorého Európska komisia ponúka jedinečnú príležitosť ovplyvniť diskusiu k návrhom hlavných legislatívnych a strategických dokumentov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2020.

Z hľadiska spoločných cieľov EÚ, proces verejnej konzultácie pokrýva ciele týkajúce sa hospodárskeho udržateľného rozvoja, zamestnanosti, zručnosti a vzdelávania, ako aj sociálnej inklúzie. Dotazník je dostupný v 23 jazykoch EÚ. Príspevok je možné zasielať individuálne alebo za organizáciu v slovenskom jazyku. Výsledky dotazníka budú zohľadnené pri príprave návrhu viacročného finančného rámca EÚ po roku 2020, ako aj budúcej architektúry politiky súdržnosti po roku 2020. Dotazník je možné vyplniť v termíne najneskôr do 8. marca 2018.  

Paralelne s uvedenou verejnou konzultáciou otvorila Európska komisia samostatný proces konzultácií v nasledovných piatich tematických oblastiach: investície, výskum a inovácie, podpora malých a stredných podnikateľov a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita, ktoré nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu