Veľké Leváre získajú nový prestupný uzol pre udržateľnú dopravu


Dátum: 19.08.2021

Obrázok k aktualite Veľké Leváre získajú nový prestupný uzol pre udržateľnú dopravu

Dobrá správa pre regionálnu udržateľnú mobilitu na Záhorí – projekt obnovy a modernizácie prestupného terminálu v obci Veľké Leváre je schválený. Projekt získal finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v celkovej výške takmer 400 tisíc eur.

Vďaka realizácii projektu prebehne rekonštrukcia existujúceho prestupného uzla v obci Veľké Leváre a vytvoria sa podmienky pre napojenie cyklistickej dopravy. Zároveň budú doplnené chodníky pre bezpečný prístup chodcov k VOD s bezbariérovými úpravami, ako aj bezbariérové a osvetlené prechody pre chodov.  Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bude realizovaný nový prístrešok autobusovej zastávky a osadená nová informačná tabuľa. Vybudujú sa nové jazdné pruhy a obratisko pre vozidlá VOD. V rámci projektu bude vybudovaných 29 nových parkovacích miest v obratisku a ďalších 8 parkovacích miest na prístupovej komunikácii pre cestujúcich, ktorí prestúpia na VOD – parkoviská typu Kiss + Ride a parkoviská pre bezpečné odstavenie vozidla typ Park + Ride. Zároveň bude inštalovaný parkovací systém a realizované nové dopravné riešenie územia, čo zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Projekt rieši tiež rekonštrukciu komunikácie, chodníkov, zastávky a odvodenia spevnených plôch.

Realizáciou projektu sa moderne prepoja tri druhy verejnej dopravy, zvýši sa informovanosť o počte spojov a odchodov spojov, zvýši sa bezpečnosť prechodov pre chodcov, vytvoria sa bezbariérové prvky a prvky pre nevidiacich, ktoré v súčasnosti absentujú.

Prestupný terminál prepojí železničnú a autobusovú prepravu a vytvorí prestupný bod pre cestujúcich  z cyklodopravy a individuálnej automobilovej prepravy.

Riešené územie sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice Veľké Leváre, ktorá tvorí prestupový bod medzi vlakovou a autobusovou dopravou. Obec sa nachádza na hlavnom železničnom ťahu Bratislava – Kúty a zastavujú v nej nielen osobné vlaky, ale aj regionálne expresy. Železničná a autobusová doprava sa stretávajú v dopravnom uzle, ktorý sa nachádza v širšom centre obce Veľké Leváre. Veľké množstvo cestujúcich sa na železničnú stanicu dopravuje osobnými autami, z dôvodu chýbajúceho parkoviska však toto spôsobuje problémy s riešením statickej dopravy a obslužnosti územia. Táto situácia znižuje komfort cestujúcich a následne znižuje využiteľnosť vybudovanej osobnej železničnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy a tým aj obslužnosť daného územia VOD. Vďaka investícii Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa už onedlho podmienky výrazne zlepšia.

K odľahčeniu dopravnej situácie výrazne prispieva aj nedávno otvorená cyklotrasa spájajúca Malé Leváre a Veľké Leváre, ktorá vedie priamo k budúcemu prestupnému terminálu. Obyvatelia obcí tak majú vďaka nenávratnej pomoci Integrovaného regionálneho operačného programu vytvorené výborné podmienky na využívanie ekologických foriem dopravy. Viac informácií o novej cyklotrase nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu