Veľké Kapušany: Vďaka kompostárni budú zhodnocovať niekoľkonásobne viac BRO


Dátum: 23.03.2021

Obrázok k aktualite Veľké Kapušany: Vďaka kompostárni budú zhodnocovať niekoľkonásobne viac BRO
Mesto Veľké Kapušany v okrese Michalovce uspelo so svojím projektom kompostárne vo výzve v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Prostredníctvom ministerstva životného prostredia získalo na jej výstavbu a vybavenie nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 691.000 eur. Ako pre TASR uviedol primátor Peter Petrikán, samospráva tak bude schopná zhodnotiť 864 ton biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) oproti aktuálnym 150 tonám.

"Mesto BRO v súčasnosti zhodnocuje pomocou malého obecného kompostoviska na vlastnom pozemku," priblížil Petrikán s tým, že samospráva dosiaľ bezplatný zber BRO realizovala len raz ročne. Na existujúcom zbernom dvore ho bola schopná uskladniť len na ploche päť krát päť metrov, pričom lístie a trávu muselo mesto vyvážať do silážnej jamy v areáli roľníckeho družstva.

Cieľom projektu je preto vybudovať areál novej kompostárne a tiež nákup techniky a zariadení nevyhnutných na jej prevádzku a zhodnocovanie BRO. "Mobilná kompostáreň bude umiestnená prioritne v kompostárni, kde bude slúžiť na rezanie a miešanie drobného BRO, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie premiešanie jednotlivých zložiek odpadu a došlo k čo najlepšiemu a najrýchlejšiemu zhodnoteniu BRO," predstavil Petrikán jedno zo zariadení s tým, že vo vegetačnom období ho mesto plánuje využívať raz týždenne. Ďalšími kusmi techniky by mali byť nakladač s hydraulickou rukou, drvič BRO a traktor.

Podľa Petrikánových slov je aktuálne dokumentácia z verejného obstarávania k projektu na kontrole, samospráva predpokladá investičnú akciu zrealizovať do februára 2022.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu