VEĽKÁ LOMNICA: V rómskej osade obec z eurofondov opraví cesty, pribudnú aj chodníky


Dátum: 23.01.2022

Obrázok k aktualite VEĽKÁ LOMNICA: V rómskej osade obec z eurofondov opraví cesty, pribudnú aj chodníky

Podtatranská obec Veľká Lomnica plánuje z eurofondov vybudovať a zrekonštruovať cesty a chodníky v časti Nový Dvor s rovnomennou rómskou osadou. Zlepšiť chce prístup tamojším obyvateľom k ich obydliam. V rámci projektu sa počíta aj s rekonštrukciou lávky pre peších a výstavbou verejného osvetlenia. Mesto už hľadá dodávateľa stavebných prác, ich predpokladaná hodnota je viac ako 446-tisíc eur bez DPH, vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Obec chce na projekt s názvom Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica – Nový Dvor využiť nenávratný finančný príspevok z operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Program sa zameriava na technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Prístup do osady vedie v súčasnosti po asfaltovej ceste, ktorá sa napája na štátnu cestu spájajúcu Poprad s Kežmarkom. Ako vyplýva z technickej správy k projektu, má nerovnomernú šírku a chýba tam aj chodník, ktorý by umožňoval pohyb chodcov mimo cesty. Komunikácia má narušený povrch a priečne nerovnosti, v dôsledku čoho sa tam vytvárajú kaluže. „V rámci stavby sa navrhuje vybudovanie chodníka a úprava, rekonštrukcia asfaltového krytu prístupovej cesty pozdĺž navrhovaného chodníka,“ uvádza sa v správe. Chodník by sa mal skladať z dvoch častí. V prvej s dĺžkou viac ako 482 metrov bude viesť pozdĺž pravej strany prístupovej cesty do osady. V druhej bude dlhý dlhý 93 metrov, povedie od výdajného stojana pitnej vody po chodník ku komunitnému centru na začiatku osady.

Zrekonštruovaná by mala byť aj cesta, ktorá pokračuje priamo v osade. „Komunikácia je asfaltová s narušeným povrchom a priečnymi nerovnosťami. Na túto cestu sa v osade napájajú rôznorodé prístupové cesty k jednotlivým, chaoticky postaveným obydliam,“ informuje technická správa. V rámci projektu sa tak navrhuje výmena jej povrchu, ako aj rekonštrukcia ďalších ciest v osade a chodníkov. Obnovou prejde aj lávka ponad Studený potok, ktorej oporné múry sú podmyté a asfaltový koberec je na mnohých miestach nerovný a poškodený.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu