Vďaka navýšeniu podpory pre materské školy na 27 miliónov eur pomôžeme vytvoriť vyše 2 100 nových miest pre deti


Dátum: 20.05.2022

Obrázok k aktualite Vďaka navýšeniu podpory pre materské školy na 27 miliónov eur pomôžeme vytvoriť  vyše 2 100 nových miest pre deti
Pomáhame rodinám a samosprávam riešiť problém s nedostatkom miest pre deti v materských školách. Pôvodný balík 14 miliónov eur navyšujeme na takmer dvojnásobok, vďaka čomu podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) dostane až 77 škôlok po celom Slovensku.

Keď hovoríme o opatreniach na podporu rodiny, tak základná potreba rodičov s deťmi je práve škôlka. My v strane ZA ĽUDÍ to považujeme za základný pilier rodinnej politiky. Tak, aby každé dieťa, ktoré chcú rodičia dať do škôlky, miesto v škôlke aj malo. Za posledných 12 rokov bol akútny nedostatok miest v škôlkach, miesta pribúdali len veľmi pomaly a pre mnohých rodičov bol tento problém neriešiteľný. Som rada, že sme v tomto smere spravili zásadný pokrok. Z eurofondov robíme všetko preto, aby sme historický dlh voči rodinám vyrovnali dofinancovali a výsledky našej snahy sú toho dôkazom. Preto sme vypísali výzvu v celkovom objeme podpory 14 miliónov eur na zvyšovanie kapacít materských škôl. V dvoch kolách sa prihlásilo 102 projektov a keďže chceme podporiť všetky projekty, ktoré spĺňajú kritériá, našli sme dodatočné zdroje a podporu navyšujeme na viac ako 27 miliónov eur,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Do výzvy, ktorú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo, sa mohli zapojiť zriaďovatelia, ktorí prevádzkujú verejné, súkromné či cirkevné materské školy z celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja.

Po navýšení balíka na 27,2 milióna eur získa podporu až 77 škôlok, ktoré vytvoria spolu 2 147 nových miest pre deti. V Trnavskom kraji bolo schválených 13 žiadostí, v Trenčianskom 8, v Žilinskom 13 žiadostí. V Nitrianskom kraji získalo kladné hodnotenie 13 žiadostí, v Prešovskom 9 žiadostí, v Košickom kraji je to 5 žiadostí a v Banskobystrickom kraji 16 žiadostí.

Starostovia, primátori, cirkvi či súkromné subjekty môžu vytvoriť miesta novým škôlkarom cez výstavbu nových objektov so zameraním na inkluzívne vzdelávanie, alebo prostredníctvom rekonštrukcie a úpravy nových priestorov, zvyšovaním energetickej hospodárnosti budov, ale aj stavebno-technickou úpravou areálov.
„Celkovo sme z programu IROP v tomto programovom období vrátane tejto výzvy podporili 343 škôlok a vyše nových 9 600 miest pre deti. Pre rodičov to znamená veľkú pomoc, aby mohli lepšie skĺbiť svoj pracovný život so starostlivosťou o deti. Podpora rodín je našou prioritou, okrem škôlok tiež z eurofondov podporujeme viac miest pre deti na základných školách a lepšiu odbornú výučbu na stredných školách. To sú investície do budúcnosti našich detí a do budúcnosti Slovenska, to je prorodinne zameraný štát,“ dodala vicepremiérka Remišová.
Okrem tejto výzvy vypísalo MIRRI SR v marci tiež výzvu špeciálne určenú na rozširovanie kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji, a to s celkovou podporou viac ako 23 miliónov eur a pre veľký záujem bude vyhodnotená v najbližších týždňoch. Ďalšie 4 milióny pôjdu na bratislavské škôlky z regionálnej podpory.
 
 Zoznam podporených matrských škôl
 
  Názov projektu Žiadateľ Kraj Obec
1
 
MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov Mesto Trnava TT Trnava
2 Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Ilava - Klobušice Mesto Ilava TN Ilava
3 Vybudovanie Súkromnej materskej školy Nová Tulipa v obci Kvetoslavov ATOPS Development 3 s.r.o. TT Kvetoslavov
4 Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bolešov Obec Bolešov TN Bolešov
5 Rozšírenie kapacít v MŠ Golianovo Obec Golianovo NR Golianovo
6 MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI RYBNÍK - ROZŠÍRENIE KAPACÍT, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA Obec Rybník NR Rybník
7 Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany Obec Podhorany NR Podhorany
8 Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť Obec Novoť ZA Novoť
9 Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky Mesto Nováky TN Nováky
10 Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča Obec Geča KE Geča
11 Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Štiavnik Obec Štiavnik ZA Štiavnik
12 Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit Mesto Svit PO Svit
13 Rozšírenie kapacity MŠ výstavbou pavilónu. Obec Lehnice TT Lehnice
14 Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre Obec Ivanka pri Nitre NR Ivanka pri Nitre
15 Rozšírenie kapacít MŠ Veľký Lapáš Obec Veľký Lapáš NR Veľký Lapáš
16 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach Obec Selce BB Selce
17 Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec Mesto Podolínec PO Podolínec
18 Materská škola v obci Mankovce – modernizácia Obec Mankovce NR Mankovce
19 Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Zákamenné Obec Zákamenné ZA Zákamenné
20 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Strečno - prístavba, nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Strečno. Obec Strečno ZA Strečno
21 Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice Mesto Košice KE Košice
22 Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie, Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce NR Zlaté Moravce
23 Materská škola Hronské Kľačany - rekonštrukcia a prístavba Obec Hronské Kľačany NR Hronské Kľačany
24 Radosť, pohyb, dobrá vôľa je naša rozprávková škola Obec Starý Tekov NR Starý Tekov
25 Výstavba novej materskej školy v obci Soľ Obec Soľ PO Soľ
26 Zvýšenie kapacity v Materskej škole Poniky Obec Poniky BB Poniky
27 Stavebné úpravy, rozšírenie kapacít MŠ-Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Rabča Kostolná ulica 855 ako súčasť ZŠ s MŠ Rabča Obec Rabča ZA Rabča
28 Rozšírenie kapacity MŠ Maršová-Rašov Obec Maršová-Rašov ZA Maršová-Rašov
29 Prístavba a nadstavba materskej školy - Košeca Obec Košeca TN Košeca
30 Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč Obec Poproč KE Poproč
31 Materská škola Okružná - novostavba Obec Okružná PO Okružná
32 Rekonštrukcia vnútorných priestorov Materskej školy Smolinské Obec Smolinské TT Smolinské
33 Rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Chtelnica Obec Chtelnica TT Chtelnica
34 Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v Kolíňanoch Obec Kolíňany NR Kolíňany
35 Materská škola Beluša - časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania Obec Beluša TN Beluša
36 Zvýšenie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 Mesto Spišská Nová Ves KE Spišská Nová Ves
37 Stavebné úpravy ZŠ pre rozšírenie 1 triedy MŠ v Spojenej katolíckej škole Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra NR Nitra
38 Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou – mestská časť Blažkov Mesto Krásno nad Kysucou ZA Krásno nad Kysucou
39 ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA Obec Blatnica ZA Blatnica
40 Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania v Obci Gbeľany Obec Gbeľany ZA Gbeľany
41 Prístavba jedálne Materskej školy v Prečíne Obec Prečín TN Prečín
42 Stavebné úpravy za účelom rozšírenia kapacity SMŠ AURA Občianske združenie AURA PO Humenné
43 Materská škola Pác Obec Cífer TT Cífer
44 Nový pavilón - Materská škola Pata - rozšírenie kapacít Obec Pata TT Pata
45 Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Dolný Bar Obec Dolný Bar TT Dolný Bar
46 Zvýšenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu. Obec Tehla NR Tehla
47 Predškolské zariadenia - Nový objekt Obec Bučany TT Bučany
48 Rozšírenie kapacít MŠ v Obci Konská Obec Konská ZA Konská
49 REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ĎANOVÁ Obec Ďanová ZA Ďanová
50 Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie materskej školy Obec Gôtovany ZA Gôtovany
51 Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová Obec Kružlová PO Kružlová
52 Materská škola v obci Veľká Paka Obec Veľká Paka TT Veľká Paka
53 Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica BB Banská Bystrica
54 MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov, úprava areálu MŠ a nákup vybavenia pre MŠ Obec Skýcov NR Skýcov
55 Rozširovanie kapacít materskej školy v obci Čajkov Obec Čajkov NR Čajkov
56 ZVÝŠENIE KAPACÍT INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY SKLÁRSKA V MESTE POLTÁR Mesto Poltár BB Poltár
57 Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Dolná Tižina Obec Dolná Tižina ZA Dolná Tižina
58 Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina Obec Povina ZA Povina
59 Súkromná materská škola AKO BUK AKOBUK s.r.o. PO Prešov
60 Prístavba materskej školy v obci Veľká Ves nad Ipľom Obec Veľká Ves nad Ipľom BB Veľká Ves nad Ipľom
61 Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy v Zemianskej Olči Obec Zemianska Olča NR Zemianska Olča
62 Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves Mesto Bardejov PO Bardejov
63 MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI NOVÝ RUSKOV Obec Nový Ruskov SK Nový Ruskov
64 Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Bitarová Obec Bitarová ZA Bitarová
65 Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik Obec Štítnik KE Štítnik
66 Prístavba k existujúcemu objektu MŠ Borovce Obec Borovce TT Borovce
67 Nadstavba a zateplenie objektu materskej školy v obci Báb Obec Báb NR Báb
68 Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Sverepec Obec Sverepec TN Sverepec
69 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy  -inkluzívne vzdelávanie v obci Lúčka Obec Lúčka PO Lúčka
70 Materská škola Šuňava - rozšírenie priestorov Obec Šuňava PO Šuňava
71 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Čečejovce Obec Čečejovce KE Čečejovce
72 Rozšírenie priestorových kapacít MŠ prístavbou v obci Dolné Orešany Obec Dolné Orešany TT Dolné Orešany
73 Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda TT Dunajská Streda
74 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Hubice Obec Hubice TT Hubice
75 Rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľká Mača Obec Veľká Mača TT Veľká Mača
76 Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom Mesto Nové Mesto nad Váhom TN Nové Mesto nad Váhom
77 Prístavba k objektu MŠ Obec Ružindol TT Ružindol
 
 


 
 
Skočiť na hlavné menu