Vďaka investíciám EÚ sa znížia dopravné zápchy a zlepší sa spojenie so susednými krajinami


Dátum: 15.10.2018

Obrázok k aktualite Vďaka investíciám EÚ sa znížia dopravné zápchy a zlepší sa spojenie so susednými krajinami
Viac ako 380 miliónov eur z Kohézneho fondu sa na Slovensku investuje do dvoch dopravných projektov, ktoré sú zamerané na modernizáciu diaľničnej siete. Práce financované EÚ pomôžu riešiť problémy so zápchami a zlepšia cestné spojenie na severozápade a severovýchode Slovenska. Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu k tomu uviedla: „Tieto dva projekty zlepšia kvalitu života na Slovensku tým, že umožnia rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie, znížia počet dopravných zápch a zlepšia spojenie v rámci krajiny. Z týchto projektov bude mať priamy úžitok aj slovenské hospodárstvo, pretože sa prejavia aj v obchode, cestovnom ruchu a raste.“

Finančné prostriedky vo výške 312 miliónov eur sa použijú na výstavbu úseku diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou neďaleko Žiliny. Tento úsek je súčasťou budúcej dvojpruhovej rýchlostnej komunikácie D1 z Bratislavy cez Žilinu a Košice po hranicu s Ukrajinou, ktorá patrí do koridoru transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) Rýn – Dunaj. Súčasťou projektu je aj výstavba tunela Višňové s dĺžkou približne 7,5 km, ktorý sa čoskoro stane najdlhším tunelom na Slovensku.
Zvyšných vyše 71 miliónov eur sa použije na výstavbu úseku diaľnice D3 v hornatej severozápadnej časti krajiny. Tento úsek bude prechádzať súbežne s cestou, ktorá vedie cez mesto Čadca a na ktorej dochádza k častým zápcham vyplývajúcim z pozície Čadce ako vstupnej brány pre dopravu z Českej republiky a Poľska. Táto nová cesta financovaná z EÚ prispeje k zmierneniu dopravného preťaženia v tomto meste, čo bude mať priamy prínos pre jeho obyvateľov. Obidva projekty by mali byť v prevádzke do konca roku 2020.

Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Skočiť na hlavné menu