Vďaka eurofondom zrevitalizujú areál Trenčianskej univerzity


Dátum: 16.02.2023

Obrázok k aktualite Vďaka eurofondom zrevitalizujú areál Trenčianskej univerzity
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka spúšťa realizačnú fázu projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu. Ako priblížil rektor Jozef Habánik, revitalizácia areálu v Záblatí, kde sídli Fakulta špeciálnej techniky, študentský internát ako aj novobudované univerzitné Kreatívne centrum Fablab, je financovaná zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu.

Cieľom investície za takmer pol milióna eur je zvýšenie kvality prostredia pre študentov a pracovníkov univerzity s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. „Realizovať budeme opatrenia pre zníženie hluku a prašnosti v urbanizovanom prostredí, na zadržiavanie dažďovej vody a opatrenia vedúce k zlepšeniu environmentálnych aspektov v meste Trenčín, čím sa výrazne zvýši atraktivita areálu univerzity“, skonštatoval Habánik.

V realizačnej fáze počíta univerzita s výsadbou stromov, živých zelených plotov a nahradením veľkých trávnatých plôch kvitnúcimi lúčnymi pásmami pre opeľovačov. K takto vybudovanej infraštruktúre pribudnú aj herné a športové prvky pre deti aj dospelých, funkčnosť doplní inštalovaný mobiliár a altánky. „Na túto nadväzujúcu časť inštalácie herných a športových prvkov aktuálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa s predpokladom uzatvorenia zmluvy v marci tohto roku,“ dodal Habánik.

Zdroj: SITA
 
 
Skočiť na hlavné menu