Vďaka eurofondom vznikne v Spišskej Novej Vsi Banícke námestie


Dátum: 23.11.2022

Obrázok k aktualite Vďaka eurofondom vznikne v Spišskej Novej Vsi Banícke námestie
V Spišskej Novej Vsi vznikne Banícke námestie s prepojením brehov Hornádu. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia výstavby a dopravy na mestskom úrade Milan Mucha s tým, že pôjde o prvok rekreačnej zóny v meste. Samospráve sa na tento zámer podarilo získať zdroje z európskych fondov.

"Realizácia projektu Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi bola dlhoročným cieľom mesta s baníckou históriou, na ktorú sa tento projekt odvoláva. V rámci neho v lokalite pribudnú spevnené plochy, lavičky, prístupová komunikácia, osvetlenie, doplnková infraštruktúra vrátane vitríny a banera s baníckou históriou pri objekte Multicentra," priblížil Mucha.

Existujúcu cyklotrasu na opačnom brehu Hornádu prepojí s Baníckym námestím nová lávka pre cyklistov a chodcov. Na banícku tradíciu sa bude odvolávať aj podzemné osvetlenie s mapou 21 baníckych a hutníckych miest formou svietidiel zabudovaných priamo do dlažby. "Bude znázorňovať umiestnenie starých baníckych a hutníckych miest celého Spiša a tematicky bude prechádzať do osvetlenia mosta," objasnil Mucha.

Dodal, že z výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 490.000 eur. "Pri podávaní projektu v tom čase boli oprávnené výdavky projektu na úrovni približne 517.000 eur. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu stavebníctva musela byť hodnota zákazky aktualizovaná a výsledná suma projektu po realizácii verejného obstarávania je takmer o 100.000 eur vyššia," dodal Mucha.

Spolufinancovanie projektu bude mesto hradiť z vlastných zdrojov a so stavebnými prácami sa začne na jar budúceho roka. Lehota výstavby je šesť mesiacov.

ZdroJ: TASR

Skočiť na hlavné menu