Vďaka dotácii pribudne nový cyklochodník z centra smerom na Slovinky


Dátum: 24.07.2018

Obrázok k aktualite Vďaka dotácii pribudne nový cyklochodník z centra smerom na Slovinky
Vďaka úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie vznikne nový cyklistický chodník, ktorý povedie z centra mesta Krompachy smerom na obec Slovinky.
Primátorka Krompách Iveta Rušinová informovala, že výška dotácie je v tomto prípade takmer 97.000 eur.

cyklotrasa_web
Samotný projekt je stavebne rozdelený na tri úseky, pričom prvý je súčasťou miestnej komunikácie a bude začínať na Zemanskej ulici pri kaplnke. V tejto časti sa bude realizovať vyznačenie cyklokoridoru na existujúcej vozovke. „Druhý úsek sa nachádza na ulici Banícka štvrť a tu sa vybuduje samostatný cyklistický chodník s asfaltovým povrchom, pričom bude odklonený od hlavného dopravného ťahu a prioritne má slúžiť ako cyklistická cesta a priestor pre malých a veľkých korčuliarov," uviedla Rušinová s tým, že tretí úsek sa nachádza na ulici Dolina smerom k obci Slovinky, kde sa bude realizovať vyznačenie cyklokoridoru na existujúcej vozovke. Realizáciou projektu tak vznikne ucelený cyklistický chodník v dĺžke takmer 2,5 kilometra.

Predmetom projektu je aj doplnenie dopravného značenia a výstavba nových konštrukcií odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry. Mesto pri príprave zámeru uvažovalo s rôznymi lokalitami cyklotrás s cieľom, aby sa čo najviac vyhovelo požiadavkám občanov Krompách a okolia.
„Starostlivo sme vyselektovali viacero lokalít, avšak výzva na predkladanie žiadostí z európskych fondov prísne určovala podmienky na projekt a samotné umiestnenie cyklotrás. Hlavnou podmienkou predloženia projektu bolo výlučné vlastníctvo pozemkov určených na cyklotrasu a jej umiestnenie v intraviláne mesta," zdôraznila Rušinová.

Mesto Krompachy v najbližších dňoch vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a po jeho realizácii a následnej kontrole riadiacim orgánom sa začne s výstavbou cyklotrasy. Primátorka predpokladá, že v septembri tohto roka by sa na cyklotrase mohlo začať intenzívne pracovať. Doba realizácie v zmysle projektu je päť mesiacov, reálna doba výstavby bude závisieť od výsledku verejného obstarávania a zhotoviteľa stavby.

Radnica má záujem o budovanie ďalších cyklotrás v meste a jeho okolí, avšak samotná výstavba bude závisieť od vyhlásených eurofondových výziev. Výzva, prostredníctvom ktorej mesto Krompachy získalo finančné prostriedky, určovala podmienky projektu tak, aby cyklotrasa prepájala priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. „V prípade ďalších projektov by sme chceli vybudovať turistické, resp. oddychovo orientované cyklotrasy. Do úvahy pripadá chodník, ktorý by spájal mesto Krompachy s rekreačným strediskom Zahura pri Spišských Vlachoch a bol by prevažne orientovaný po lesných chodníkoch," priblížila ďalšie plány Rušinová.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu