Vážskej cyklomagistrále pribudli ďalšie kilometre


Dátum: 01.12.2023

Obrázok k aktualite Vážskej cyklomagistrále pribudli ďalšie kilometre
Trnavský samosprávny kraj dokončil výstavbu úseku Vážskej cyklomagistrály Šúrovce – most Siladice v dĺžke 5,4 kilometra, pričom nadväzuje na úsek spájajúci Šúrovce a Sereď, ktorý župa dokončila v minulom roku. Na výstavbu úseku od Šúroviec po Siladice získal kraj nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 1,2 milióna eur.


„Som rád, že do siete novopostavených cyklotrás pribudol v tomto roku už piaty úsek, tentokrát na Vážskej cyklomagistrále medzi Šúrovcami a mostom v Siladiciach. Jeho súčasťou je cyklistické odpočívadlo a sčítač cyklistov, z ktorého budeme získavať dáta. Novým 5,4 kilometra dlhým cykloúsekom zlepšujeme aj mobilitu za prácou či školami v Seredi a okolí. Naším cieľom v blízkej budúcnosti je napojiť cyklotrasu popri Váhu až po Hlohovec,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že práce na úseku Šúrovce – most Siladice boli ukončené v časovom predstihu. Nový úsek Vážskej cyklomagistrály sa napája pri Šúrovciach v časti Valtov Šúr na cyklotrasu zo Serede, ktorej výstavbu dokončila župa pred rokom. Trasa vedie po korune ochrannej hrádze Váhu a končí sa pri moste ponad Horný Dudváh pri obci Siladice. Približne v polovici úseku sa nachádza cyklistické odpočívadlo zložené z prístreška, dvoch cyklostojanov, štyroch lavičiek a informačnej tabule. Osadené bolo aj zariadenie na sčítanie cyklistov. Stavebné práce realizovala spoločnosť SKANSKA SK.


Na výstavbu cyklotrasy medzi Šúrovcami a Siladicami získala župa nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 1,2 milióna eur pri päťpercentnom spolufinancovaní. Trnavský samosprávny kraj postavil počas kalendárneho roka 2023 päť úsekov cyklotrás na vlastnom území v celkovej dĺžke 24,3 kilometra. Okrem úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Šúrovcami a mostom v Siladiciach v dĺžke 5,4 kilometra cyklisticky prepojil v rámci Moravskej cyklomagistrály Baťov kanál v Skalici s Holíčom 6,1-kilometrovou cyklotrasou. Ďalšími dvomi úsekmi na Záhorí v celkovej dĺžke 10,9 kilometra je spojený s Moravský Svätý Ján s Brodským. Okrem toho župa postavila z vlastných zdrojov cyklistické prepojenie Jaslovských Bohuníc s tamojšou atómovou elektrárňou v dĺžke 1,9 kilometra, kde aktuálne realizuje aj výstavbu cyklolávky ponad potok Blava.

Skočiť na hlavné menu