VA vydala Usmernenie č.1 k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP na podporu dlhodobého strategického výskumu


Dátum: 12.10.2018

Obrázok k aktualite VA vydala Usmernenie č.1 k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP na podporu dlhodobého strategického výskumu

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 12. 10. 2018 nasledovné usmernenia:

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-04)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-05)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-06)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-07)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie  (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018//1.2.1-08)


Skočiť na hlavné menu