V Žarnovici vybudujú centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti za viac ako 800-tisíc eur


Dátum: 01.10.2019

Obrázok k aktualite V Žarnovici vybudujú centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti za viac ako 800-tisíc eur
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) plánuje vybudovať mesto Žarnovica v budove miestneho zdravotného strediska, ktoré chce zrekonštruovať.

Ako agentúru SITA informovala prednostka mestského úradu v Žarnovici Mariana Páleníková, samospráva získala v auguste na realizáciu projektu nenávratný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 782 334,40 eura. Mesto predpokladá celkové výdavky na tento projekt vo výške 823 509,90 eura, pričom rozdiel 41 175,50 eura predstavuje spolufinancovanie mesta. Verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác v budove na Bystrickej ulici mesto vyhlásilo v septembri.

Projekt by mal trvať 21 mesiacov. Toto obdobie zahŕňa okrem rekonštrukcie aj dovybavenie budovy novým nábytkom a ordinácií novou zdravotníckou technikou. Plánujú aj nákup rezervačného systému pre všetkých lekárov, ktorí budú mať v CIZS svoje ambulancie. „Podstatná pre termín ukončenia bude úspešnosť aktuálneho verejného obstarávania. Ak by sa nám podarilo začať stavebné práce začiatkom roku 2020, veríme že v 2021 bude všetko úspešne ukončené,“ uzavrela žarnovická prednostka.

Po rekonštrukcii budovy vznikne Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, v ktorom bude k dispozícii nielen vyšší počet ambulancií, ale aj miesto pre poskytovanie sociálnych služieb. Cieľom projektu je integrácia všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom vybudovania CIZS, ktorá prispeje k dostupnej, kvalitnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti okresu Žarnovica. „Chceme vytvoriť nové priestory, zrekonštruovať a zmodernizovať jestvujúce priestory tak, aby čo najdlhšie spĺňali požiadavky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre potreby obyvateľov mesta, ako aj obyvateľov priľahlých obcí,“ uviedla prednostka.

Mesto vyhlásilo súťaž už druhýkrát. Prvé verejné obstarávanie vyhlásili ešte pred podpisom zmluvy s ministerstvom zdravotníctva v máji, pričom sa v ňom snažili nastaviť po skúsenostiach s projektmi prísnejšie podmienky. Ukázalo sa, že podmienky boli príliš prísne. „Napriek tomu, že súťaž bola zverejnená podstatne dlhšie, ako to vyžaduje zákon, do súťaže sa prihlásili len dvaja uchádzači, z ktorých ani jeden uvedené podmienky nesplnil. V novom verejnom obstarávaní sme už teda nové podmienky nastavili menej prísne,“ objasnila Páleníková.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu