V základnej škole v Beluši zmodernizujú za 186.000 eur učebne a knižnicu


Dátum: 25.03.2021

Obrázok k aktualite V základnej škole v Beluši zmodernizujú za 186.000 eur učebne a knižnicu
Modernizácia odborných učební a školskej knižnice bude výsledkom projektu zlepšenia technického vybavenia základnej školy v Beluši v Púchovskom okrese. Celkové oprávnené výdavky na modernizáciu sú takmer 186.000 eur.
belusa
„Výsledkom projektu bude prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a zvýšenie šancí uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. Zlepšením materiálno-technického vybavenia odborných učební vytvárame podmienky na naplnenie funkcie školy ako centra celoživotného vzdelávania,“ priblížila riaditeľka školy Edita Horváthová.

V rámci projektu vybavia jazykovú učebňu projekčnou tabuľou a digitálnym jazykovým laboratóriom. Zmodernizuje sa učebňa informačných technológií. Nové učebne fyziky, biológie, chémie dostanú interaktívne tabule a špeciálne laboratórne pomôcky. Učebňa techniky sa zmení na miesto pre mladých "kutilov" s potrebným materiálovým a technickým vybavením. Knižnica doplní svoj knižný fond a bude mať nové informačné technológie, čítačku čiarových kódov a nový nábytok.

Obec získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 176.413 eur, zo svojho rozpočtu hradí päť percent sumy (9285 eur). Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorila obec s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastúpenom Trenčianskym samosprávnym krajom. Realizácia projektu by mala byť ukončená počas letných mesiacov tohto roku v závislosti od pretrvávajúcej pandemickej situácie.

Príspevok je z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu