V Trnave otvorili Kreatívne centrum Skladová


Dátum: 12.02.2024

Obrázok k aktualite V Trnave otvorili Kreatívne centrum Skladová
Nové laboratóriá, game hub, múzeum herných konzol, coworking a mnoho iného. Už 12. februára o 10.00 oficiálne otvoríme novučičké kreatívne centrum v zrekonštruovaných priestoroch. Otvorenie bude spolumoderovať umelá inteligencia a samotný otvárací akt bude spočívať v stlačení tlačidiel na veľkom hernom ovládači. Účasť potvrdili nielen dekanka FMK Ľudmila Čábyová a rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková, ale aj župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a štátny tajomník ministerstva kultúry.

V tento deň, teda v pondelok 12. januára 2024, budú mať návštevníci možnosť absolvovať prehliadku nových priestorov centra. Konkrétne pôjde o laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, fotoateliér KEFA, RedBull Game Hub, múzeum herných konzol, laboratórium streamingu, rádio Aetter, prehliadku prízemia KCS, coworkingu KCS, multifunkčnej učebne KCS či FMK TV.

kreatívne centrum skladová


Kreatívne centrum Skladová (KCS) vzniklo v rámci výzvy ministerstva kultúry na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch. „Výškou príspevku patrí medzi najmenšie kreatívne centrá. Svojím potenciálom však pokrýva nové, dynamicky sa vyvíjajúce odvetvie, ktoré je medzi vznikajúcimi kreatívnymi centrami jedinečné. Ide o špecifické miesto, ktoré slúži na rozvoj talentov a začínajúcich podnikateľov v rýchlo sa rozvíjajúcom segmente digitálnych hier a v pridruženom audiovizuálnom priemysle,“ uviedla rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková. Poskytneme podnikateľské programy, odborný mentoring, prednášky, workshopy, ale aj priestory na tvorbu. Cieľom tohto komplexu je podľa dekanky FMK Ľudmily Čábyovej poskytnúť priestor záujemcom z trnavského regiónu, ale aj iných častí Slovenska. Hovorí: „Podľa potreby záujemcom z oblasti herného vývoja a elektronického športu poskytneme priestory na fotografovanie, tvorbu audiovizuálnych diel a podcastov. Študenti zase získajú možnosti angažovať sa v oblasti digitálnych hier, marketingovej komunikácie a audiovizuálneho priemyslu. Ten zabezpečíme inkubačnými a akceleračnými podnikateľskými programami, odborným mentoringom, prednáškami a workshopmi.“ KCS sa nachádza v priestoroch Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde okrem novovzniknutých priestorov spolu s dodanou technológiou kombinuje už existujúcu infraštruktúru do jedného funkčného celku. V rámci poskytnutého finančného príspevku sme kompletne zrekonštruovali plochu s rozlohou približne 650 m2. Vybudované boli dve nové multifunkčné miestnosti pre tímovú prácu a prednášky, coworking, debarierizovná plocha a technologicky sme zrekonštruovali tri špecializované laboratóriá. Rekonštrukčné práce prebiehali od marca do novembra uplynulého roka. Celková výška výdavkov bola naplánovaná na 1,44 milióna eur, pričom na technológie bolo vyčlenených 400 000 eur a výška spolufinancovania bola 72 000 eur. Kreatívne centrum Skladová je druhé kreatívne centrum, podporené z výzvy Ministerstva kultúry SR v rámci mesta Trnava. Avšak každé kreatívne centrum má svoj jedinečný charakter a zameranie, ktoré ich predurčuje k vzájomnej spolupráci, nie konkurencii. A to bude pozitívne vplývať na segment kreatívneho priemyslu v trnavskom regióne.  

 


Skočiť na hlavné menu