V Snine otvorili zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár


Dátum: 22.12.2023

Obrázok k aktualite  V Snine otvorili zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár
Projekt Zariadenia opatrovateľskej služby a Denného stacionára v meste Snina úspešne ukončený. Budova je odovzdaná do správy a užívania mestu. Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia nevyužívaného objektu na účely poskytovania komunitnej starostlivosti prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára. Mesto Snina získalo z grantu finančné zdroje v sume 752 235,78 EUR, pričom spolufinancovanie zo strany mesta bolo 37 611,79 EUR. Ide o dvojpodlažný objekt, ktorý je rozdelený na ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY a DENNÝ STACIONÁR.
Slávnostné otvorenie ZOS a DS 5


Na slávnostnom otvorení sa zišli primátor mesta Peter Vološin, zhotoviteľ stavby Jaroslav Pčola, projektant stavby Róbert Šmajda, za stavebný dozor Michaela Lehocká, vedúca oddelenia sociálnych služieb Monika Sivíková, vedúci oddelení MsÚ, riaditelia mestských organizácií, riaditeľka ÚPSVAR, zástupcovia sociálnych organizácií, zástupcovia organizácií pôsobiacich v meste Snina a duchovní z rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi a ďalší hostia. Okrem prestrihnutia pásky primátorom mesta, zhotoviteľom a vedúcou oddelenia sociálnych služieb nasledovalo požehnanie stavby i všetkých miestností duchovnými predstaviteľmi. Prebehli ďakovné reči smerované k projektantom i zhotoviteľovi stavby. Krásne slová predniesla i vedúca zariadenia Monika Sivíková.

Túto významnú udalosť ukončili podpismi do Pamätnej knihy. Umelecký program pripravili učiteľky Základnej umeleckej školy so svojimi talentovanými žiakmi. Zamestnancom zariadenia prajeme veľa energie do náročnej práce a seniorom pohodu, pokoj a lásku, ktorú tam nájdu.
Skočiť na hlavné menu