V. Remišová: Zjednodušujeme IROP, do konca roka treba vyčerpať 109 mil. eur


Dátum: 12.10.2020

Obrázok k aktualite V. Remišová: Zjednodušujeme IROP, do konca roka treba vyčerpať 109 mil. eur
Eurofondy potrebujú zásadnú zmenu. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie Veronika Remišová predstavila opatrenia pre jednoduchšie a rýchlejšie čerpanie eurofondov v regionálnom programe. „Plníme sľuby a prichádzame so zjednodušením eurofondov. Lebo zjednodušenie sa rovná menej byrokracie. Menej byrokracie - menej korupcie a menej korupcie znamená lepšie projekty v regiónoch,“ vyhlásila vicepremiérka. Prvý balík vyše 40 riešení sa týka najmä zrýchlenia procesu verejného obstarávania, zníženia byrokracie pre prijímateľov a jednoduchšieho overovania výdavkov.

„Je veľmi dôležité, aby aj v čase tejto veľkej krízy, ktorej čelíme, všetky rezorty riadne pracovali. Do tejto vlády sme vstupovali s jasným zámerom očistiť eurofondy od korupcie a zastaviť rozkrádanie a podvody. Lebo eurofondy majú slúžiť na rozvoj Slovenska a zlepšovanie života ľudí a nie na to, aby sa z našich spoločných európskych peňazí financovali oligarchovia. Aby však eurofondy efektívne fungovali a pomáhali, musíme tiež výrazne zlepšiť ich čerpanie. Za bývalých vlád v  tomto smere  Slovensko  patrilo k najhorším v celej EÚ a štát tak prichádzal o stovky miliónov eur,“ povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Ako príklad zle fungujúcich eurofondov uviedla Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý od 1. októbra 2020 prešiel pod Remišovej ministerstvo. IROP je hlavným eurofondovým nástrojom pre podporu regiónov Slovenska – financujú sa z neho napr. cesty II. a III. triedy, cyklocesty, autobusy a elektrobusy, centrá sociálnych služieb, podpora nemocníc, škôl, rekonštrukcia vodovodných sietí a kanalizácie. 

„Na roky 2014 – 2020 dostalo Slovensko v tomto programe 1,7 miliardy eur. Koncom marca, keď nastupovala naša vláda, bolo z tohto operačného programu vyčerpaných len 22 %. Inak povedané, za sedem rokov fungovania IROP z neho Slovensko dokázalo minúť len necelú štvrtinu,“ upozornila vicepremiérka Remišová. Zdôraznila pritom, že čo Slovensko neminie, o to príde. „Z programu IROP sme tak už ku koncu roka 2018 prišli o takmer 39 miliónov eur. To je čistá strata pre krajinu, pre ľudí.“

Podľa Remišovej boli za bývalých vlád prieťahy v čerpaní z IROP katastrofálne. Od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok až po rozhodnutie prešlo pri projektoch v oblasti kultúry v priemere 1 320 dní, v oblasti rekonštrukcie ciest to bolo 470 dní a v oblasti zdravotníctva 360 dní.

Preto ministerstvo investícií, ešte pred oficiálnym prebratím, prevzalo v lete IROP do denného krízového riadenia. „Počas letných prázdnin sa nám podarilo urýchliť čerpanie z IROP o 40 miliónov eur. Aj tak treba do konca roka minúť ešte 109 miliónov, inak o ne prídeme. Preto prichádzame s prvým balíkom vyše 40 opatrení, ktoré zjednodušia tento program,“ povedala Remišová.

Ako príklad účinného opatrenia uviedla zjednodušenie pracovného výkazu. Pre prijímateľa sa tým skráti čas potrebný na vyplňovanie pracovných výkazov až o 30 %. Druhým príkladom zjednodušenia je redukcia kontrol pri verejnom obstarávaní pri podlimitných zákazkách. Počet kontrol verejného obstarávania sa zredukoval z troch na jedinú povinnú kontrolu pri podpise zmluvy. Proces verejného obstarávanie sa tak môže skrátiť až o 6 mesiacov.

„Tých vyše 40 zjednodušení IROP je len prvý krok ako zefektívniť čerpanie eurofondov. Robíme všetko preto, aby sme zo 109 miliónov eur, ktoré musíme tento rok minúť, neprišli ani o euro. Pracujeme na ďalších zmenách a pripravujeme zjednodušenia pre nové programové obdobie, ktoré predstavíme čoskoro. Všetky peniaze, ktoré z EÚ dostávame k dispozícii, musíme čo najlepšie využiť pre rozvoj Slovenska a lepší život ľudí. Transparentne, férovo a bez korupcie,“ dodala na záver vicepremiérka Remišová.
 
 

Skočiť na hlavné menu