V rámci výstavby električkovej trete v Petržalke budujú základy najdlhšieho mosta


Dátum: 06.04.2022

Obrázok k aktualite V rámci výstavby električkovej trete v Petržalke budujú základy najdlhšieho mosta
V rámci výstavby predĺženia električkovej trate do bratislavskej Petržalky pracujú na základoch najdlhšieho mosta stavby. Hlavné mesto informuje o aktuálnom stave prác na sociálnej sieti. „Na mostných objektoch stavby trate petržalskej električky prebiehajú práce súvisiace s prípravou zakladania mostov," uvádza mesto s tým, že na moste stavby cez Chorvátske rameno robia tesnenie dna základových jám určených pre podpery. „Technológia, ktorú zhotoviteľ používa, sa nazýva trysková injektáž - jet grouting," dodáva mesto.

Tesnenie dna stavebných jám je potrebné z toho dôvodu, že samotná základová škára sa nachádza pod úrovňou hladiny vody v Chorvátskom ramene. „V takomto prípade je potrebné zabezpečiť, aby sa základy mosta realizovali v suchom prostredí," vysvetľuje samospráva. Ako dodáva, takto preinjektovaná zemina má okrem toho odolať aj vztlaku vody, ktorý bude spôsobený rozdielom hladín spodnej vody v okolí základových jám a v základovej jame. „Dosiahne sa tým zhotovenie spevnenej vrstvy pod budúcimi základmi v hĺbke asi päť metrov pod úrovňou terajšieho terénu, ktorá zabezpečí tesnenie dna stavebných jám," doplnil magistrát.

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18. novembra 2021. Trať by mala byť dokončená do konca roka 2023, celková hodnota zákazky je 74 585 993,96 eura bez DPH. Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu