V rámci cezhraničnej spolupráce zrevitalizujú kúpeľný areál v Dudinciach za 755-tisíc eur


Dátum: 12.11.2019

Obrázok k aktualite V rámci cezhraničnej spolupráce zrevitalizujú kúpeľný areál v Dudinciach za 755-tisíc eur

Kúpeľný areál zrevitalizujú v kúpeľnom meste Dudince v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s maďarskou obcou Bánk. Ako pre agentúru SITA povedal primátor Dudiniec Dušan Strieborný, cieľom je zviditeľniť mesto ako destináciu cestovného ruchu a budovať partnerstvo s maďarskou obcou Bánk, ktorá prinesie zvýšenie príťažlivosti pohraničia. Investícia 755-tisíc eur do revitalizácie parku je financovaná z operačného programu Interreg V-A Slovensko – Maďarsko a spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi Príroda a kultúra. Spoluúčasť mesta je päť percent a spoluúčasť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je 10 percent.

Projekt cezhraničnej spolupráce mesta Dudince s maďarskou obcou Bánk pod názvom Trvalo udržateľný a virtuálny rozvoj cestovného ruchu v cezhraničnom regióne Nográd – Hont zasahuje územie s rozlohou približne 18 500 metrov štvorcových. „V stavebnej časti rieši projekt vybudovanie technickej infraštruktúry v podobe nových chodníkov, promenády, javiska, zavlažovacieho systému, parkového mobiliáru a sadových úprav. Druhá časť aktivít je v projekte zameraná na inštaláciu informačných bodov – infokiosku, LED panela a plánovanej realizácie výtvarných a vodných prvkov,“ konkretizoval primátor.

Realizáciou projektu má vzniknúť nová infraštruktúra, ktorá prinesie rozšírenie ponuky služieb pre návštevníkov a domácich obyvateľov. Na stavebné práce prebieha v súčasnosti výberové konanie. „Obnova a výstavba je plánovaná od februára do októbra budúceho roka,“ dodal na záver Strieborný.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu