V prešovskom kraji sa preinvestuje ďalších 600.000 eur v cestovnom ruchu a kultúre


Dátum: 04.09.2018

Obrázok k aktualite V prešovskom kraji sa preinvestuje ďalších 600.000 eur v cestovnom ruchu a kultúre
Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A ďalších 17 mikroprojektov. Sú realizované v partnerstve so združením Karpatský euroregión. V kraji sa preinvestuje viac ako 600.000 eur najmä na aktivity v cestovnom ruchu a kultúre. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Z celkovo schválených 33 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo podľa jej slov 13 projektov podpísaných ešte v máji tohto roku v spolupráci so združením Euroregión Tatry. Tri projekty sú v procese zazmluvnenia. Ďalších 17 sa teraz začína realizovať na území kraja a Podkarpatského vojvodstva vďaka partnerstvu so združením Karpatský euroregión. Hodnota spoločných projektových aktivít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja presahuje sumu 1,5 milióna eur, z toho na územie PSK ide vyše 603.000 eur.

 "Programy cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska v minulom i aktuálnom programovacom období priniesli a stále prinášajú nášmu kraju mnoho benefitov. Realizujú sa veľké investičné akcie v doprave, infraštruktúre, cestovnom ruchu, vzdelávaní, ale aj nespočetné množstvo menších iniciatív, ktoré nechceme nijako podceňovať. Práve mikroprojekty, pri ktorých máme na starosti prípravu, schvaľovacie, hodnotiace i kontrolné procesy, sú toho príkladom," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce, ale i organizácie z oblasti turizmu, občianske a neziskové organizácie. Mikroprojekty sú zamerané predovšetkým na inovatívne formy propagácie cezhraničného územia, e-produkty, vytvorenie mobilných aplikácií, vydávanie nových propagačných materiálov, ale i ďalšie mäkké aktivity najmä v cestovnom ruchu a kultúre.

Napríklad vo Svidníku vznikne peší chodník Via Reginae zameraný na duchovnú a psychickú obnovu, v Sabinove propagujú netradičným spôsobom oscarový film Obchod na korze i 120. výročie najstaršieho cyklistického klubu, v Medzilaborciach zrekonštruujú ťažké zbrane z druhej svetovej vojny vrátane tanku T-34. V okolí Sniny sa budú venovať deťom a mládeži formou prírodných kurzov a v Prešove vytvoria interaktívneho sprievodcu. Podporený bude aj turizmus týkajúci sa astronómie na Kolonici a v Roztokách či súčasná značka Karpatské nebo, ktorá verejnosti predstaví aj historické menej známe územie Vlčie hory.

"Tieto aktivity majú široký záber, zasahujú do najvzdialenejších kútov kraja. Projekty, ktoré sme podpísali, prinášajú veľa zaujímavých a atraktívnych produktov, ktoré život ľudí v pohraničí skvalitnia a obohatia. Som presvedčený, že je to významný príspevok  k zatraktívneniu celého regiónu," dodal Majerský.

PSK ako partner zodpovedný za implementáciu programu Fondu mikroprojektov manažuje v súčasnosti 80 mikroprojektov vrátane spomínaných 17 projektov. Aktuálne sa z prvej výzvy v kraji realizuje 47 investícií za takmer 1,5 milióna eur, v rámci druhej výzvy 33 projektov v hodnote 1,3 milióna eur.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu