V OP Ľudské zdroje sa navýšia financie, slúžiť majú na zamestnávanie


Dátum: 09.11.2017

Obrázok k aktualite V OP Ľudské zdroje sa navýšia financie, slúžiť majú na zamestnávanie
Prostriedky v Operačnom programe Ľudské zdroje sa navýšia o 12,4 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

      Zdroje majú slúžiť na podporu zamestnanosti. Dôvodom dodatočnej alokácie pre Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci prioritnej osi 2 Operačného programu Ľudské zdroje je prehodnotenie viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Európska komisia posúdila fungovanie a využitie osobitných nástrojov v prvých dvoch až troch rokoch vykonávania viacročného finančného rámca s cieľom sústrediť dodatočné sumy na opatrenia na pomoc pri riešení migračnej krízy a nezamestnanosti mladých ľudí. Iniciatíva sa zameriava najmä na podporu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy, žijúcich v oprávnených regiónoch, ide o východné Slovensko. "Zmenil sa objem prostriedkov, ktoré môžeme čerpať. Nie z našej strany, ale z pohľadu Európskej komisie. Vzhľadom na to, že je november a operačná os sa má vyčerpať do konca tohto roka, prijali sme isté opatrenia z predchádzajúceho obdobia, aby mohli byť začlenené do tejto operačnej osi a aby mohla byť vyčerpaná," priblížil minister práce Ján Richter (Smer-SD) po skončení rokovania vlády.
      Dodatočná alokácia na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa týka 11 krajín a bola určená na základe najnovších dostupných dát o nezamestnanosti mladých.
      Dodatočná alokácia sa podľa vyjadrení rezortu práce v prípade Slovenskej republiky týka regiónu východného Slovenska a bude prostredníctvom národných a dopytovo-orientovaných projektov podporovať zamestnanosť, resp. zamestnateľnosť mladých ľudí, ako aj zvyšovanie ich kompetencií a zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu