V okolí Komárna pribudnú nové a zmodernizované cesty


Dátum: 25.09.2019

Obrázok k aktualite V okolí Komárna pribudnú nové a zmodernizované cesty
V Komárne a jeho okolí sa realizuje a pripravuje viacero cestných projektov. Po oprave kruhovej križovatky na ceste I/63 vo Veľkom Mederi sa medzi touto obcou a Medveďovom pripravuje výmena starej betónovej vozovky za asfaltovú na viac ako desaťkilometrovom úseku cesty I/13. Medzi týmito obcami sa okrem toho zrekonštruujú štyri križovatky, ktoré prispejú k bezpečnejšej a plynulejšej doprave. Dopravu v Komárne odľahčí pripravovaný obchvat mesta a nový most cez Dunaj, na ktorom prebiehajú stavebné práce v plnom rozsahu.

„Za posledné obdobie sa zintenzívňuje stavebná činnosť aj na juhu Slovenska. Opravy, modernizácie a výstavba ciest boli po dlhé roky v týchto oblastiach zanedbávané. Rozhodli sme sa investovať aj do  tohto regiónu, pretože je dôležité, aby sa cestná infraštruktúra na celom Slovensko rozvíjala rovnomerne,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád  Érsek.

Odkloniť tranzitnú dopravu z Komárna má plánovaný vyše sedemkilometrový obchvat mesta, ktorý je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Ďalšími míľnikmi prípravy tejto stavby sú spracovanie dokumentácie pre územné a stavebné rozhodnutie, získanie potrebných povolení a vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa. Stavba je súčasťou plánovanej trasy cesty I/64 Komárno - hranica – Nitra s pripojením na rýchlostnú cestu R1. Výsledkom by malo byť zlepšenie dopravnej situácie medzi Komárnom a Nitrou.
 
Popri stavbe nového mosta, ktorý odbremení preťažený Alžbetin most a spojí mestá Komárno a Komárom na maďarskej strane v polovici roka 2020, sa pripravuje aj kompletná rekonštrukcia 64-ročného Vážskeho mosta. Rekonštrukčné práce sú nutné najmä z dôvodu celkovej životnosti mosta. V prvej fáze bude most dočasne podopretý. Na tieto práce prebieha verejné obstarávanie, aby čo najskôr mohli po ňom jazdiť aj ťažké vozidlá. Predpokladáme, že zákazka na celkovú rekonštrukciu mosta by mohla byť vyhlásená v druhej polovici roka 2020 po získaní potrebných povolení. „V meste Komárno a v jeho priľahlom okolí sú v štádiu prípravy viaceré projekty, ktoré majú tesne pred realizáciou. Žiadame obyvateľov Komárna, ako aj okolitých  obcí, aby boli pri obmedzeniach a cestných obchádzkach v súvislosti s opravami mosta alebo rekonštrukcie križovatiek trpezliví, pretože určite prinesú zlepšenie dopravnej situácie,“ uviedol Arpád Érsek.
 
 
V okolí Komárna sa plánuje rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa:

I/13 a I/63 Veľký Meder, križovatka    
I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň, križovatka       
I/13 a III/1404 Medveďov, križovatka   
I/13 a III/1407 Ižop, križovatka  
 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/13 Veľký Meder – Medveďov:
I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň
I/13 križovatka I/13 a III/1394 – Medveďov

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov na cestách I. triedy 1. etapa:
 I/13 Medveďov, most 13-004   
 I/13 Medveďov, most 13-006    

Všetky  modernizácie sú z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,
Nový most bude finacovaný z Connecting Europe Facility a Vážsky most zo štátneho rozpočtu.

Skočiť na hlavné menu