V Novej Dedinke pribudli miesta na základnej škole.


Dátum: 16.04.2024

Obrázok k aktualite V Novej Dedinke pribudli miesta na základnej škole.

Aj obec Nová Dedinka v okrese Senec donedávna patrila k tým, ktoré trápil nedostatok kapacít v materských a na základných školách. Vďaka iniciatíve Bratislavského samosprávneho kraja a podpore z eurofondov pribudli v kraji tisíce nových miest. Nové miesta získala nielen materská, ale aj základná škola. Tam aktuálne otvorili jej nadstavbu.


„Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried v základných školách a asi 2500 v materských školách. Je to spôsobené najmä tým, že do obcí a miest v BSK ročne pribudne až 8.000 obyvateľov a najväčší prírastok má práve okres Senec. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby, čo je najviac cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl. Som rád, že sa nám v Bruseli podarilo vyjednať 63 miliónov EUR, z ktorých bolo podporených 26 projektov. Vzniklo tak 214 nových kmeňových tried, čím sme zasanovali viac ako polovicu z chýbajúcich,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Nadstavbou budovy základnej školy v Novej Dedinke vzniklo šesť nových kmeňových tried s celkovým počtom 144 miest v hodnote tri milióny eur. Škola tak aktuálne disponuje 22 triedami a 448 miestami. Súčasťou projektu bola aj bezbariérovosť, vybudovanie výťahu, ale aj zateplenie a výmena okien v rámci zníženia energetickej náročnosti celej budovy, ďalej nové rozvody, technológia kúrenia, vzduchotechnika, elektroinštalácie, ako aj kotolňa. „Za sebou máme náročných 12 mesiacov prác, ktorých výsledkom je moderná, energeticky úsporná a smart základná škola. Počas prác sme nad rámec pôvodného projektu zrekonštruovali aj existujúce priestory.

Rekonštrukčné práce na budove z roku 1962 priniesli aj nečakané prekvapenia, ako napríklad prepadnutá podlaha, padajúca omietka či odlupovanie podlahy. Vďaka tímovej práci úradu, školy aj realizátora sme všetko úspešne zvládli. Som rada, že sme to v zdraví ustáli v náhradných priestoroch a deti sa môžu od utorka 16. apríla vrátiť do hlavnej budovy školy,“ povedalastarostka obce NováDedinka Zuzana Árvová. BSK v rámci kompetencie regionálneho rozvoja rieši potreby územia a to aktivitami na národnej úrovni a na úrovni EÚ. V tomto projekte vystupoval z poverenia MIRRI SR ako sprostredkovateľský orgán, teda poskytovateľ príspevku, ktorý zabezpečoval zazmluvnenie projektu, kontrolu procesu verejného obstarávania, finančnú implementáciu cez žiadosti o platbu, ako aj následné monitorovanie.
Skočiť na hlavné menu