V Modrom Kameni rozšíria kapacitu materskej školy o 24 detí


Dátum: 05.06.2021

Obrázok k aktualite V Modrom Kameni rozšíria kapacitu materskej školy o 24 detí

Rozšírenie kapacít materskej školy s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pripravilo mesto Modrý Kameň pre svoje zariadenie na ulici Poľná 540. Podľa zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR získala samospráva na projekt nenávratný finančný príspevok z eurofondov maximálne 312 574,18 eur, čo s päťpercentným spolufinancovaním mestom predstavuje celkové oprávnené výdavky 329 025,45 eur.

„Predmetom zákazky je prístavba a prestavba existujúcej materskej školy na zvýšenie kapacity o 24 detí a vonkajšie stavebné úpravy,“ uvádza sa v podkladoch aktuálne vyhláseného verejného obstarávania na stavebné práce zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Pre tieto práce je uvedená v súťažných podkladoch predpokladaná hodnota 227 039,56 eur bez dane z pridanej hodnoty.

V prístavbe novej časti medzi jestvujúcimi stenami v átriu medzi časťou materskej školy a základnej školy vzniknú priestory ako nová herňa, spálňa a ďalšie obslužné priestory. V rámci prestavby bude vytvorený väčší priestor pre stravovanie deti, priestory vstupnej chodby so šatňou. Kancelárske priestory sa presunú do západnej časti, pričom budú mať samostatný vstup z jestvujúcej terasy. V rámci vonkajších stavebných úprav bude vytvorená šikmá rampa pre imobilných a schodisko pre nový vstup.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu