V mieste budúcej električkovej trate do Petržalky pokračujú v odstraňovaní ornice


Dátum: 04.02.2022

Obrázok k aktualite V mieste budúcej električkovej trate do Petržalky pokračujú v odstraňovaní ornice

V mieste budúcej električkovej trate do bratislavskej Petržalky pokračuje zhotoviteľ v odstraňovaní ornice. O pripravovaných prácach informuje hlavné mesto na sociálnej sieti. „Na trase budúcej trate aktuálne odstraňujeme z nespevnených plôch vrchnú vrstvu pôdy," uvádza mesto a dodáva, že nasledovať budú ďalšie zemné práce podľa potrieb terénu, ako napríklad vytvorenie násypov, výkopové práce alebo prekládky sietí, ktoré sa v trase nachádzajú. „Celkový rozsah odhumusovanej plochy je 61 750 metrov štvorcových, pričom hrúbka je v priemere 10 centimetrov," doplnila samospráva s tým, že získanú zeminu použijú neskôr pri zatrávňovaní a výsadbe v okolí.

Do 30. januára zhotoviteľ odstraňoval ornicu medzi úsekom mosta na Panónskej ulici po Tematínsku ulicu. Od 31. januára odstraňuje vrchnú vrstvu pôdy od Kutlíkovej ulice smerom k Chorvátskemu ramenu. „Od 5. februára budú tieto práce pokračovať až po Romanovu ulicu," konštatuje magistrát. Na ploche budúcej trate realizujú viaceré práce charakteristické pre obdobie začiatku výstavby a tiež pre zimné obdobie. Ide predovšetkým o nevyhnutné výruby drevín, odstraňovanie vrstvy pôdy, zriadenie objektov zariadenia staveniska a tiež odstránenie objektov na trase. „V rámci prác na budovaní električkovej trate sme realizovali v lokalite Janíkov dvor geodetickú prípravu, odhumusovanie mosta a jeho okolia, úpravu terénu, ohradenie priestoru stavby a postupné búranie budovy a tunela stanice metra Janíkov dvor," dodáva mesto s tým, že zároveň realizujú aktivity súvisiace s prípravou stavebných prác, ktoré sa naplno rozbehnú v jarných mesiacoch.

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18. novembra 2021. Trať by mala byť dokončená do konca roku 2023, celková hodnota zákazky je 74 585 993,96 eura bez DPH. Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.

Zdroj. SITA


Skočiť na hlavné menu