V mestských školách a škôlkach v meste Liptovský Mikuláš zriadili dažďové záhrady


Dátum: 13.09.2021

Obrázok k aktualite V mestských školách a škôlkach v meste Liptovský Mikuláš zriadili dažďové záhrady

Celkom 19 dažďových záhrad v tomto roku vybudovali v areáloch materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš. Ako informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková, na realizáciu záhrad získala samospráva financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške približne 173-tisíc eur.

Nové dažďové záhrady vybudovali v základných školách Miloša Janošku, Okoličianska a Demänovská, a tiež v materských školách v mestských častiach Palúdzka a Liptovská Ondrašová. Voda z dažďových zvodov na vybratých plochách nebude odvádzaná do kanalizácie, ale pozvoľna bude vsakovať do podložia. „Záhrady prispejú k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny,“ uviedol pri otvorení jednej zo záhrad v Okoličnom primátor Ján Blcháč.

Základ dažďových záhrad tvoria záhony s kombináciou dekoratívnych tráv a trvaliek. „Navrhnuté rastliny zodpovedajú miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam. Vegetáciu sme navrhli v skupinách tak, aby pôsobila esteticky a mohli sme ju efektívne udržiavať,“ podotkla Lenka Lencsésová z odboru rozvoja mesta.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu