V materskej škole v Košiciach zrekonštruovali priestory pre 44 detí


Dátum: 03.06.2021

Obrázok k aktualite V materskej škole v Košiciach zrekonštruovali priestory pre 44 detí

V materskej škole (MŠ) na Húskovej ulici pribudli od začiatku júna dve nové triedy pre 44 detí. Niekoľko škôlkárov si dnes v spoločnosti vyučujúcich a predstaviteľov vedenia mesta Košice sami prestrihli pásku počas slávnostného otvorenia nových priestorov.

Rekonštrukcia pavilónu C sa začala búracími prácami ešte v roku 2018. Firma, ktorá mala celú stavbu realizovať, však skončila v exekúcii. Mesto preto muselo nájsť iného zhotoviteľa, ktorý však opäť nedokončil rekonštrukčné práce. Kvôli neplneniu jeho zmluvných záväzkov muselo dôjsť k ukončeniu zmluvného vzťahu. Následne mesto opäť  hľadalo nového zhotoviteľa pre ukončenie rekonštrukčných prác na rozšírení kapacity MŠ Húskova z vlastných finančných zdrojov. To sa  podarilo a tieto práce boli v máji ukončené. Okrem nich sa ešte navyše opravila zatekajúca strecha a terasy nad jednotlivými pavilónmi. Zároveň bolo nevyhnutné zrealizovať aj opravu fasády na časti budovy. 

„Bola to dlhá urputná cesta, pokiaľ to do svojich rúk nechytilo oddelenie školstva magistrátu mesta Košice, za čo im veľmi pekne ďakujem. Zrekonštruovali sme nielen celý pavilón C, ktorý sa roky nepoužíval, ale vymenili sa u nás aj okná a dvere, kompletne sa zrekonštruovali všetky rozvody, kanalizácia a výťah. Máme aj novú podlahu, radiátory, nábytok a pribudla nám aj nová výpočtová technika pre výučbu detí,“ vyjadrila sa riaditeľka MŠ Húskova Svetlana Malecká.

Zástupca starostu na Sídlisku KVP verí, že sa mestu podarí znížiť obrovský investičný dlh na školách

Novozrekonštruované priestory pochválil aj zástupca starostu MČ Sídlisko KVP Roman Matoušek (nezávislý). Rodičia na ich sídlisku majú podľa neho veľký záujem o vzdelávanie detí v moderných materských školách. V tejto súvislosti zmienil veľký investičný dlh, ktorý v školských zariadeniach vznikol počas uplynulých 20 rokov.

„Verím, že aj do ostatných materských a základných škôl nielen u nás, ale aj v celom meste, budeme môcť investovať takéto finančné prostriedky. A potom by sme sa častejšie mohli stretávať aj pri týchto slávnostných otvoreniach,“ skonštatoval. 

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) poprial všetkým súčasným a novoprijatým deťom veľa radosti a zábavy počas vyučovacieho procesu. „MŠ na Húskovej prešla naozaj výraznou obnovou a navýšením kapacít, pretože išlo o škôlku, ktorá už jednoducho potrebovala pomôcť. Celkovo tu bolo preinvestovaných zhruba 300 000 eur. Dve tretiny z tejto sumy poskytlo mesto Košice, zvyšok išiel z eurofondov,“ uviedol. 

V škôlkach sa vymieňajú okná, opravujú strechy a sociálne zariadenia

Pripomenul, že okrem MŠ Húskova pristúpilo mesto Košice aj k obnove a rozširovaniu kapacít v ďalších materských školách na Muškátovej, Turgenevovej, Azovskej a Čordákovej ulici. V súčasnosti ešte prebieha rekonštrukcia MŠ na Galaktickej ulici, ktorá by sa mala dokončiť na jeseň. Vďaka týmto investíciám bude môcť materské školy v meste navštevovať o 320 detí viac. V príprave je aj ďalšia etapa rekonštrukcie MŠ Hrebendova, kde sa prístavbou k už existujúcej budove rozšíri jej kapacita o 44 detí.

Mesto Košice okrem toho pokračuje v plánovaných výmenách okien v 11 materských školách v celkovej výške 550 000 eur. Takisto v troch MŠ prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení a niektorých rozvodov v celkovej výške 150 000 eur. Aj naďalej pokračujú opravy poškodených striech v siedmich MŠ za 350 000 eur. Mesto plánuje rekonštruovať aj priestory troch kuchýň v materských školách v rovnakej sume. Ďalších 150 000 eur je naplánovaných na opravu oplotenia, výmenu svietidiel, rekonštrukciu kotolní a opravu chodníkov.


Skočiť na hlavné menu