V Leviciach pribudlo desať prístupových internetových bodov


Dátum: 15.12.2022

Obrázok k aktualite V Leviciach pribudlo desať prístupových internetových bodov

Obyvatelia Levíc a návštevníci mesta môžu využívať 10 nových prístupových bodov na bezplatné pripojenie k širokopásmovému internetu.

 

mapa prístupovych bodov Levice

Mesto Levice podpísalo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) s poskytovateľom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na projekt: „WIFI pre Levice“. Projekt sa realizoval s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci  Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V rámci uvedeného projektu išlo o vybudovanie desiatich WiFi prístupových bodov na miestach komunikačného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Levice k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Kde nájdete prístupové body ?

  1. Správa športových zariadení, Ľ. Podjavorinskej 2344/3, 934 01 Levice (48°13'13.3"N 18°35'49.4"E)
  2. Hradný park, Svätého Michala, 934 05 Levice (48°13'16.7"N 18°36'05.1"E)
  3. Park M. R. Štefánika, A. Sládkoviča 2041/2, 934 01 Levice (48°12'53.8"N 18°36'12.7"E)
  4. Kalvária (Dom Smútku), SNP č. 54, 93401 Levice (48°13'23.2"N 18°36'47.6"E)
  5. Časť „Cigánka“ (budova SOŠ techniky a služieb), Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice (48°14'23.9"N 18°41'33.4"E)
  6. Horša 54 (kultúrny dom), (48°14'23.9"N 18°41'33.4"E)
  7. Kalinčiakovo (kaštieľ),(48°11'56.1"N 18°39'26.1"E)
  8. Čankov 48 (kultúrny dom);( 48°11'47.6"N 18°42'33.0"E)
  9. Malý Kiar 39 (kultúrny dom); (48°11'02.7"N 18°40'38.1"E)
  10. Margita-Ilona rekreačné zariadenie, Kalinčiakovo, 934 05 Levice, (48°11'24.2"N 18°39'46.0"E)

 

mapa prístupovych bodov Levice a mestské časti

Ako sa pripojiť ?

Všetky prístupové body sa identifikujú (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www.levice.sk. Budované WiFi prístupové body sú inštalované úplne nanovo.

 

Základné údaje o projekte:

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32  Levice

Názov projektu: WIFI pre Levice

Kontrahovaná výška NFP: 13 718,00 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eurofondy.sk 
Skočiť na hlavné menu