V Kežmarku pribudnú ďalšie kilometre cyklochodníka


Dátum: 25.07.2018

Obrázok k aktualite V Kežmarku pribudnú ďalšie kilometre cyklochodníka
Kežmarská radnica podpísala zmluvu na budovanie druhej etapy Historicko-kultúrno prírodnej cesty okolo Tatier s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní firmou Merate. Na výstavbu mesto získalo podporu z eurofondov. Cieľom projektu je priblížiť historicky a prírodné cenné územie cykloturistom. Cyklochodník povedie prieťahom mestom Kežmarok.

Obojsmerný cyklistický chodník široký 1,5 metra bude prechádzať katastrálnym územím Kežmarku a obce Ľubica. Začiatok bude napojený na už vybudovaný cyklochodník pri čističke odpadových vôd a povedie cez sídlisko Sever po miestnej komunikácii Pod lesom, cez nový most k parku pri hrade. Chodník pre cyklistov a peších tak prepojí Hradskú cestu a ul. Novú, Hradné námestie a Hlavné námestie, popri futbalovom štadióne, smerom na ľavostrannú hrádzu potoka Ľubica. Z opačnej strany sa chodník napája sa na existujúci cyklochodník smerom do obce Vrbov. Celková dĺžka cyklotrasy je 4,25 km.

Projekt si vyžaduje preložku vodovodu a preložku verejného osvetlenia. Realizácia diela bude 38 dní od odovzdania staveniska. Celkový náklad predstavuje 646 943,29 eura. Projekt je podporený sumou 611 166,40 eura z programu Interreg V - A Poľsko Slovensko a štátneho rozpočtu, pričom spolufinancovanie zo strany mesta je 32 166,66 eura.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu