V Jelšave chcú rozšíriť kapacitu materskej školy za viac ako 370-tisíc eur


Dátum: 24.04.2022

Obrázok k aktualite V Jelšave chcú rozšíriť kapacitu materskej školy za viac ako 370-tisíc eur

Rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy Základnej a materskej školy (ZŠ a MŠ) pre deti s predprimárnym vzdelávaním pripravilo mesto Jelšava v okrese Revúca. Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota zákazky 375 439,01 bez dane z pridanej hodnoty. Ako pre agentúru SITA uviedla prednostka mestského úradu Miroslava Repáková, financovanie projektu bude v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok hradené z fondov Európskej únie v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR - Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami.

„Práce sú zamerané na prebudovanie existujúcej kuchyne školy v pavilóne B na triedu so zázemím, rekonštrukciu vonkajších spevnených plôch - chodníkov dopravného ihriska a parkoviska, inštalovanie fotovoltických panelov na strechu pavilónu B,“ popísala prednostka s tým, že rekonštrukcia by sa mala realizovať v priebehu rokov 2022 a 2023, pričom trvať by mala od šiestich mesiacov do jedného roka. Kapacita škôlky sa podľa projektu navýši o 20 detí v novej triede zo súčasných viac ako 80 detí v štyroch triedach.

Základná škola s materskou školou Jelšava sa nachádza na okraji mestečka stredného Gemera s bohatou históriou baníctvom. Škola sa stala spádovou školou pre dochádzajúcich žiakov z deviatich okolitých obcí. V roku 2004 sa základná škola zlúčila s materskou školou. MŠ sídli na adrese Jesenského 341 a ZŠ na Železničnej ulici 245.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu