V Ivanke pri Dunaji bude nové parkovisko pri vlakovej stanici


Dátum: 17.10.2019

Obrázok k aktualite V Ivanke pri Dunaji bude nové parkovisko pri vlakovej stanici
Nové záchytné parkovisko v Ivanke pri Dunaji zlepší dochádzanie vlakom do Bratislavy. Výstavbu, ktorá bude trvať pol roka, dnes slávnostne odštartoval minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek spolu so zástupcami Železníc Slovenskej republiky. Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.
 buduce parkovisko
„Narastá počet ľudí, ktorí denne cestujú do hlavného mesta ekologicky, čiže po železnici. Tento trend prináša so sebou aj nutnosť prispôsobovať tomu vlaky, stanice, ale najmä plochy na odstavenie áut, aby ľudia nemuseli parkovať v poli. Ivanka je po Pezinku ďalším záchytným parkoviskom, ktoré zaplatíme z eurofondov. V takýchto projektoch budeme pokračovať, pretože nie je iný spôsob ako odľahčiť preplnené cesty a šetriť životné prostredie,“ povedal pri slávnostnom odovzdaní staveniska A. Érsek.
sucasne parkovanie
Kapacita parkoviska bude 158 parkovacích miest  a 80 stojanov na bicykle, plocha bude osvetlená a monitorovaná kamerovým systémom. Prichádzajúci budú informovaní o časoch najbližších odchodoch vlakov na vizuálnej tabuli.
ŽSR podpísali zmluvu o dielo so zhotoviteľom, podľa ktorej bude výstavba parkoviska stáť 1,7 milióna eur. Motoristi sa môžu tešiť na parkovanie v kultúrnych podmienkach od apríla budúceho roku.
minister otvorenie stavby
Podobné parkovisko stavajú v Pezinku a plánujú ho sprístupniť už v novembri. Ďalšie  záchytné parkoviská financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa pripravujú v Nových Košariskách a Zohore.
V okolí hlavného mesta vznikli v poslednom čase aj prestupné dopravné terminály vo Svätom Jure a Malackách, ktoré prepájajú autobusovú a železničnú dopravu a tiež poskytujú možnosti parkovania osobných áut a bicyklov.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc
 
Skočiť na hlavné menu