V Detve ukončili rekonštrukciu materskej školy


Dátum: 05.03.2019

Obrázok k aktualite V Detve ukončili rekonštrukciu materskej školy

V Detve urobili posledné úpravy na budove Materskej školy (MŠ) Milana Rastislava Štefánika 40, ktorú mesto zrekonštruovalo z fondov Európskej únie. Na projekt zníženia energetickej náročnosti získala samospráva v roku 2018 viac ako 450-tisíc eur. Ako informuje mesto na internetovej stránke, získanie projektu bolo podmienené ďalšou desaťpercentnou spoluúčasťou mesta Detva, takže celková výška projektu bola 527 561 eur. Z vlastných zdrojov prispelo mesto Detva takmer 70-tisíc eur na dokončovacie práce po realizovanej komplexnej rekonštrukcii.

Stavebné práce na rekonštrukcii materskej školy sa začali 21. septembra 2018 súbežne na všetkých troch pavilónoch materskej školy. Začiatočné práce pre zateplenie strechy a obvodového plášťa sa stihli aj vďaka priaznivému počasiu. Nasledovala realizácia stavebných prác v interiéri budovy, čiastočná výmena okien a dverí, výmena vykurovacích telies a s ňou súvisiaca čiastočná rekonštrukcia výmenníkovej stanice, rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena osvetlenia, dobudovanie vzduchotechniky v šatniach a hygienických zariadeniach v celej budove. Súčasťou projektu bolo vybudovanie bezbariérových vstupov do všetkých troch pavilónov materskej školy.

Z rozpočtu materskej školy financovali zakúpenie podláh, dlažieb na chodby, schodištia, do šatní, tried, kuchyne, jedálne a kancelárskych priestorov, vybavenie skladov na uskladnenie didaktických pomôcok novými regálmi. "Počas rekonštrukcie boli pre deti vytvorené adekvátne podmienky na zabezpečenie plnohodnotného výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a v Dome kultúry Andreja Sládkoviča,“ uviedla riaditeľka MŠ Zuzana Slemenská.

Realizácia rekonštrukcie materskej školy si podľa riaditeľky vyžiadala trpezlivosť rodičov detí, pracovné nasadenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v dočasne zmenených podmienkach a pracovné nasadenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy pri sťahovaní a upratovaní všetkých zrekonštruovaných priestorov. Čaká ich ešte úprava školského areálu, ktorý je súčasťou materskej školy, aby mohol opäť plnohodnotne slúžiť na voľnočasové aktivity detí materskej školy.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu