V časti Levočské lúky zrekonštruujú komunikácie a vybudujú osvetlenie


Dátum: 07.07.2022

Obrázok k aktualite V časti Levočské lúky zrekonštruujú komunikácie a vybudujú osvetlenie
V mestskej časti Levočské lúky v Levoči začínajú tento týždeň s rekonštrukciou ciest a chodníkov. V rámci projektu, na ktorý sa samospráve podarilo získať zdroje z európskych fondov, vybudujú aj nové verejné osvetlenie a parkovacie plochy. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero vo štvrtok pri odovzdávaní staveniska skonštatoval, že v tomto prípade je snaha riešiť komplexne životnú úroveň komunity.

"V tejto mestskej časti majú obyvatelia dôstojné bývanie, chýbala tu však infraštruktúra aj osvetlenie, to sa vďaka projektu zmení," uviedol.

Celkové náklady na projekt sú na úrovni viac ako 581.000 eur, pričom nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Ľudské zdroje je vo výške viac ako 552.000 eur. Podľa zverejnenej zmluvy by mali práce trvať približne 12 mesiacov.

Primátor Levoče Miroslav Vilkovský upozornil, že proces verejného obstarávania trval v tomto prípade dva roky. "Museli sme sa prispôsobiť platným predpisom, verím, že sa to postupne zmení a lehoty budú kratšie. Zázemie tejto mestskej časti bude po pár mesiacoch vyzerať úplne inak ako teraz a bude oveľa lepšie. Veľa rokov tu do infraštruktúry nebolo investované ani euro a v tomto prípade je investičný dlh obrovský," skonštatoval. V Levočských lúkach sa obnoví takmer jeden kilometer ciest, čo je asi 90 percent z celého zastavaného územia a zhruba 700 metrov chodníkov. V tejto mestskej časti žije približne 500 Rómov.

 "Vláda schválila program Slovensko s alokáciou vo výške 907 miliónov eur z európskych štrukturálnych fondov, čo chceme využiť na rozvoj komunity ako takej, okrem iného aj na rozvoj bývania. Budem v tomto smere veľmi rád spolupracovať so samosprávami, ktoré o to prejavia záujem, pretože toto je možnosť zmeniť dopad života marginalizovaných rómskych komunít aj v iných lokalitách, ktoré sú na tom ešte horšie ako tu v Levoči," upozornil Hero.

Dodal, že prvou podmienkou je mať vysporiadané pozemky. Snahou úradu bude pripraviť výzvy tak, aby samosprávy mohli komplexne riešiť zlepšenie životných podmienok marginalizovaných komunít. "Nebudú musieť projekty spolufinancovať a zároveň ich môžu aplikovať aj v nerómskych častiach miest a obcí," uzatvára Hero.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu