V Čachticiach zmiernia klimatické dosahy vodozádržnými opatreniami


Dátum: 29.01.2023

Obrázok k aktualite V Čachticiach zmiernia klimatické dosahy vodozádržnými opatreniami
Zmiernenie následkov klimatickej zmeny je hlavným cieľom vodozádržných opatrení v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Víťazom verejného obstarávania sa podľa informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) stala trnavská spoločnosť CS, s. r. o.

Súčasťou vodozádržných opatrení bude zmena vyšpecifikovaných asfaltových parkovacích plôch a chodníkov na plochy z polovegetačných zatrávňovacích a vodopriepustných tvárnic, výmena nepriepustných a menej priepustných povrchov za plochy zelene zadržiavajúce zrážkovú vodu.


Projekt počíta aj so zadržiavaním dažďovej vody do dažďových nádrží, realizáciou bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, vybudovaním vegetačných stien a novým mobiliárom.

Predpokladaná hodnota zákazky klesla v procese verejného obstarávania o viac ako 67.000 eur na 595.181 eur bez DPH. Vodozádržné opatrenia budú financované zo zdrojov Európskej únie.

ZdroJ: TASR

Skočiť na hlavné menu