V Bratislavskom samosprávnom kraji vzniknú tri nové centrá odborného vzdelávania za vyše 11 miliónov eur


Dátum: 02.01.2020

Obrázok k aktualite  V Bratislavskom samosprávnom kraji vzniknú tri nové centrá odborného vzdelávania za vyše 11 miliónov eur
V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) pribudnú ďalšie tri centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP) za vyše 11 miliónov eur. Uvádza sa to v publikácii Dva roky na župe, ktorú vytvoril kraj pri príležitosti prezentácie svojich dvojročných výsledkov. Vybudovanie nových centier bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Vzniknúť by mali v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec, na Farského ulici v Bratislave a na Ivánskej ceste v Bratislave.

Vďaka takýmto centrám sa študentom dostane vzdelávania nielen na teoretickej úrovni, ale aj priamo z praxe od skúseností zamestnávateľov. „Žiaci majú možnosť prostredníctvom aktivít COVP zúčastňovať sa napríklad na informačných dňoch novej techniky, na praktickom vyučovaní u zamestnávateľov a podobne," uvádza sa v materiáli Metodika fungovania a spolupráce centra odborného vzdelávania a prípravy. Ak škola pôsobí ako COVP, je to podobné, ako keď je vysoká škola centrom vedecko-technických informácií alebo centrom excelentnosti. Stredné školy môžu tento štatút získať na základe žiadosti, o ktorej úspechu alebo neúspechu rozhoduje stavovská alebo profesijná organizácia.

Tri nové centrá pribudnú k už existujúcemu centru odborného vzdelávania a prípravy v Strednej odbornej škole (SOŠ) Informačných technológií na Hliníckej ulici v Bratislave, ktorého rekonštrukcia a vybavenie priestorov stála 1,6 milióna eur.
Do rekonštrukcií školských zariadení investoval BSK za posledné dva roky celkovo 15 miliónov eur. V školskom roku 2019/2020 sa na krajské stredné školy prihlásilo o 1 268 žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom roku. „Sedem župných gymnázií, ktoré rozšírili svoju ponuku o bilingválne triedy, sa tešia zvýšenému záujmu až o 93 percent žiakov,“ uvádza sa v publikácii.

V poslednom období pribudlo na krajských školách 21 nových odborov, štyri nové bilingválne gymnáziá a v rámci programu Erasmus+ získali školy, ktorých zriaďovateľom je BSK, 471-tisíc eur na odborné stáže v zahraničí.
Pod zriaďovateľskú pôsobnosť BSK patrí 57 škôl, z toho 13 gymnázií, jedna stredná športová škola, šesť priemyselných škôl, 11 technických škôl, štyri obchodné školy, jedna hotelová akadémia, deväť odborných škôl zameraných na služby, päť umeleckých škôl, dve zdravotnícke školy, dve pedagogické školy, dve jazykové školy a jeden školský internát.​

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu