V bratislavskom Novom Meste pribudne novostavba materskej školy


Dátum: 11.09.2021

Obrázok k aktualite V bratislavskom Novom Meste pribudne novostavba materskej školy
V bratislavskom Novom Meste pribudne novostavba materskej školy (MŠ) Teplická za takmer 800-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávania (ÚVO), v ktorom mestská časť hľadá dodávateľa stavebných prác. „Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby - Novostavba MŠ Teplická," uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 797 392 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 30. septembra.

Novonavrhovaná budova škôlky je situovaná na pozemkoch v areáli MŠ Teplická v správe verejného obstarávateľa. „Parkovisko pre potreby obsluhy novej budovy škôlky je priamo v areáli MŠ, prístupné z existujúcej areálovej komunikácie, ktorou je v súčasnosti zásobovaný objekt MŠ, s vjazdom zo Sliačskej ulice," uvádza obstarávateľ. Zákazka má byť financovaná z Európskych fondov - Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu