V Bratislavskom Novom Meste pribudne nová materská škola za takmer 800-tisíc eur


Dátum: 28.09.2020

Obrázok k aktualite V  Bratislavskom Novom Meste pribudne nová materská škola za takmer 800-tisíc eur
V Bratislavskom Novom Meste pribudne nová materská škola na Teplickej ulici za takmer 800-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mestská časť hľadá dodávateľa. "Predmetom súťaže sú stavebné práce na objekt materskej školy, napojenie inžinierskych sietí a oplotenie," uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 797 391 eur bez DPH a výstavba bude financovaná z rozpočtu mestskej časti a z prostriedkov Európskej únie z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť v súťaži je do 23. októbra. Stavba má byť dokončená do deviatich mesiacov od podpisu zmluvy o dielo.

Výstavba nového zariadenia je projektovaná ako dvojpodlažná budova s plochými strechami. Objekt je dimenzovaný na počet 100 detí v štyroch triedach. "Triedy majú spoločný priestor na pohybové aktivity a pohybové hry, umožňujú rozmiestniť hravé kútiky a špeciálne zamerané centrá aktivít. Každá trieda má vlastné toalety, umývadlá, sprchu a WC pre pedagóga," uvádza mestská časť. Na prvom podlaží sa bude nachádzať jedáleň pre 50 deti, v ktorej sa budú stravovať v dvoch skupinách. Na druhom podlaží bude priestor pre kabinet so zasadacou miestnosťou, ktorá sa dá v prípade potreby využiť ako izolačná miestnosť. Všetky vnútorné a vonkajšie priestory sú navrhované ako bezbariérové.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu