V Bratislave sa dnes uskutoční stretnutie skupiny "Priatelia kohézie"


Dátum: 29.11.2018

Obrázok k aktualite V Bratislave sa dnes uskutoční stretnutie skupiny "Priatelia kohézie"
Na pozvanie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa už dnes v Bratislave zídu predsedovia vlád a vysokí predstavitelia členských krajín Európskej únie združených v skupine „Priatelia kohézie“ spolu so zástupcami Európskej komisie a Európskej investičnej banky. Stretnutie sa uskutočňuje tesne pred decembrovým summitom Európskej rady, na ktorom budú lídri hovoriť o novom viacročnom rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027. O novom rozpočte, ktorého súčasťou je aj Kohézny fond a Spoločná poľnohospodárska politika, budú rokovať aj účastníci štvrtkového stretnutia.
 
Kohézna politika, teda vyrovnávanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými štátmi EÚ, je pre Slovensko kľúčovou prioritou. Prostriedky vložené do Kohézneho fondu umožňujú krajinám financovať veľké investičné projekty, ktoré priamo zlepšujú životy ich obyvateľov. Aby bol zachovaný dostatočný objem peňazí pre politiku súdržnosti aj naďalej, mali by krajiny v skupine „Priateľov kohézie“ postupovať spoločne. Silná spolupráca týchto krajín sa osvedčila už v minulosti pri vyjednávaniach o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 až 2020. A práve spoločný postup je aj  hlavnou témou štvrtkového stretnutia. „Naša skupina musí byť v rámci EÚ viditeľnejšia, musíme prezentovať našu jednotu a vyslať tak jasný politický odkaz na podporu našich spoločných záujmov,“ uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini.
 
„Priatelia kohézie“ by mali v Bratislave prijať spoločnú deklaráciu k novému viacročnému finančnému rámcu, ktorej cieľom bude vyslať signál o odhodlaní tejto skupiny štátov podporovať ambiciózny rozpočet EÚ s dostatkom zdrojov na dve hlavné tradičné politiky, a to politiku súdržnosti a Spoločnú poľnohospodársku politiku, ako aj s primeranými zdrojmi na riešenie nových výziev, ako sú bezpečnosť, obrana, zmena klímy alebo migrácia.
 
Na stretnutí, ktoré sa uskutoční na Bratislavskom hrade, sa zúčastnia predsedovia vlád Česka, Estónska, Chorvátska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, vysokí predstavitelia Bulharska, Cypru, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Talianska, Portugalska a Grécka, ako aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, eurokomisár Gunter Oettigner a viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák.
 
Prvé stretnutie skupiny „Priateľov kohézie“ sa uskutočnilo v júni 2012 v Bukurešti, v októbri toho istého roku sa členovia skupiny zišli aj v Bratislave, po šiestich rokoch sa teda „Priatelia kohézie“ v Bratislave stretnú opäť.
 
 
Program stretnutia skupiny „Priatelia kohézie“
Bratislavský hrad
 
Na spravodajské monitorovanie podujatia je potrebná akreditácia.
 
10.00 h
baroková záhrada
fototermín 1:                        
príchody delegácií, privítanie predsedom vlády SR, family photo
 
10.45 h
zimná jazdiareň
fototermín 2:            
pracovné rokovanie - tour de table
 
10.55 h
zimná jazdiareň - balkón
príhovor predsedu vlády SR P. Pellegriniho
príhovor podpredsedu EK M. Šefčoviča
 
14.15 h
Rytierska sála
tlačová konferencia

Skočiť na hlavné menu