V Bobrovníku zrekonštruujú vodárenský objekt, pomôžu eurofondy


Dátum: 03.01.2020

Obrázok k aktualite V Bobrovníku zrekonštruujú vodárenský objekt, pomôžu eurofondy
Vodárenský objekt v liptovskej obci Bobrovník prejde tento rok rekonštrukciou. Na projekt získala Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) v Liptovskom Mikuláši nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Podľa Evy Petranovej z LVS ide o dotáciu v sume viac ako 738.000 eur.

"Cieľom projektu je zabezpečenie zvýšeného podielu obyvateľstva obcí Bobrovník a Vlachy (časti Krmeš, Vlachy a Vlašky) so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou z verejného vodovodu," priblížila Petranová.

Rekonštrukcia sa bude týkať existujúceho prívodného potrubia z čerpacej stanice Vlašky do vodojemu Bobrovník s dĺžkou 1998 metrov. Rovnako sa rozšíri aj akumulácia vody, a to vybudovaním novej čerpacej stanice Vlašky s akumulačným objemom 100 kubických metrov.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 820.000 eur. "Realizácia projektu umožní zabezpečiť plynulú a prevádzkovo spoľahlivú dodávku pitnej vody aj v čase jej maximálnych odberov. Zabezpečí sa pretlak vo vodovodnej sieti v súlade platnou legislatívou," vysvetlil generálny riaditeľ LVS Matej Géci.

Akumulačný objem v čerpacej stanici Vlašky podľa Géciho zároveň pokryje požadovaný objem požiarnej vody. Zaistí tiež zásobu vody v prípade poruchy. "Inštalované zariadenie na hygienické zabezpečenie vody zaručí požiadavky jej zdravotnej 'nezávadnosti' v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Realizácia projektu pomôže k udržateľnému rozvoju obcí Bobrovník a Vlachy z pohľadu zabezpečenia služieb aj v oblasti cestovného ruchu," doplnil riaditeľ LVS.​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu