Uzavretie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu


Dátum: 07.04.2023

Obrázok k aktualite Uzavretie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) uzatvára Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

SO pre OP II uzatvára dňom 06.04.2023 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu z dôvodu uzavretia výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na podporu cestovného ruchu a tak ukončenia potreby zabezpečenia procesu konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci daných výziev.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.10.2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená - Informácia o uzavretí výzvy

Dátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2023


Skočiť na hlavné menu