Uzavretie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi (ďalej aj „ MSP“)


Dátum: 07.04.2023

Obrázok k aktualite Uzavretie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi (ďalej aj „ MSP“)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) uzatvára Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi (ďalej aj „ MSP“)

SO pre OP II uzatvára dňom 06.04.2023 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP k predložených MSP z dôvodu uzavretia výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných výlučne na podporu MSP.

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.02.2017

Dátum uzávierky výzvy: otvorená - Informácia o uzavretí výzvy

Dátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2023

 


Skočiť na hlavné menu