Uzavretie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov - ekonomická oblasť


Dátum: 07.04.2023

Obrázok k aktualite Uzavretie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov - ekonomická oblasť

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) uzatvára Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov - ekonomická oblasť

SO pre OP II uzatvára dňom 06.04.2021 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov - ekonomická oblasť.

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.02.2023

Dátum uzávierky výzvy: otvorená - Informácia o uzavretí výzvy

Dátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2023

 


Skočiť na hlavné menu