UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽONFP DOPYTOVO ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV II (MH SR)


Dátum: 13.12.2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) uzatvorilo dňa 12.12.2023 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP dopytovo orientovaných projektov II (MH SR). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

Dátum uzatvorenia výzvy: 12.12.2023

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete  TU

 


Skočiť na hlavné menu