Uzatvorenie 19. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti


Dátum: 28.02.2018

Obrázok k aktualite Uzatvorenie 19. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28.2.2018 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 30.1.2018.

Po termíne 28.2.2018 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.


Skočiť na hlavné menu